8. Sınıf Din Kültürü Deneme Sınavı 6

8. Sınıf Din Kültürü Deneme Sınavı 6 başlıklı testimiz MEB kazanımlarına ve müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Tebrikler - 8. Sınıf Din Kültürü Deneme Sınavı 6 adlı testimizi başarıyla tamamladınız.

Sınavda size  %%TIME_ALLOWED%% saniye verildi %%TIME_USED%% saniyede sınavı tamamladınız.

Bu sınavda soruların %%TOTAL%% soruya karşılık, %%SCORE%% doğru %%WRONG_ANSWERS%% yanlış cevap verdiniz.

Sınavdan aldığınız puan: %%SCORE%%

Sınavdan alınan en yüksek puan: %%TOTAL%%.

Sınav sonucunuz hakkındaki değerlendirmemiz: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

“Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi” (Kanuni Sultan Süleyman, Dîvân-ı Muhibbî, Cilt: III, s. 460.)

Yukarıda Kanuni Sultan Süleyman’a ait dizelerde verilmek istenen mesaj nedir?

A
Devletimiz cihanda(dünyada) başarılı bir konumdadır.
B
Bir devletin bağımsızlığı, her şeyden önemlidir.
C
İnsanın en önemli sermayesi, sağlığıdır.
D
Hastalanmamak için sağlıklı beslenmeliyiz.
Soru 2

Bütün cahilî toplumlar gibi İslam öncesi Arap toplumu da kuvvet sahibi zorbaların hâkim olduğu, zulüm ve haksızlığın kol gezdiği bir toplumdu. Fil olayının yirminci yılında Ficâr savaşı olarak adlandırılan kanlı kabile kavgalarından sonra Mekke'de hiçbir yabancı ve koruyucusuz kimsenin mal, can ve namus güvenliği kalmamıştı. İşler çığırından çıkmıştı. Yabancı tacirlerin malları alınır, parası ödenmezdi. Tüm bu olumsuz durumlar devam ederken Hz. Muhammed (s.a.v.), çevresinde adil, güvenilir ve dürüst kişiliği ile tanınıyordu. Gençliğinde Mekke’ye dışarıdan gelenlerin karşılaşacağı zorlukları önlemek, onların can ve mal güvenliklerini sağlamak, haksızlığa ve adaletsizliğe uğramalarını engellmek için çalışmalarını aktif bir şekilde sürdürmüştü. Bu konudaki en önemli çalışmalarından biri de adaleti sağlamak ve haksızlıklara engel olmak için kurulan bir topluluğa katılmak olmuştur.

Yukarıda bahsedilen topluluğun adı nedir?

A
Hılfu’l-Fudûl
B
Hatemü’l-Enbiya
C
İsmet
D
Darü’l-Erkam
Soru 3

Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar ve fal okları şeytan işi, iğrenç şeylerdir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. (Mâide suresi, 90. ayet)

Yukarıdaki ayet aşağıdakilerden hangisinin korunmasına yönelik değildir?

A
Malın korunması
B
Neslin Korunması
C
Aklın korunması
D
Dinin korunması
Soru 4

Putperestlerin baskı ve eziyetlerinden kurtulmak için bir grup Müslüman Habeşistan’a (Bugünkü Etiyopya) hicret ettiklerinde, o zaman henüz İslam’la şereflenmemiş olan Ebu Süfyan ve adamları Müslüman muhacirlerin peşinden oralara kadar gitmiş ve Habeş kralının huzuruna çıkıp, ülkesine sığınan Müslümanları kötüleyerek, onların iadesini istemişti. Sonradan Müslüman olma şerefine ulaşacak olan bu adil kral, işin gerçek yüzünü anlamak için Ebu Süfyan’a çeşitli sorular sordu. Bu sorulardan biri de şuydu: “– Onun yalan söylediğine daha önce hiç şahit oldunuz mu?” Ebu Süfyan doğruyu söylemek zorundaydı: “–Hayır!” dedi. “Daha önce onun yalan söylediğini hiç görmedik.”

Yukarıda Hz Muhammed(s.a.v.) ile ilgili anlatılan olay, peygamberimiz açısından aşağıdaki kavramlardan hangisi ile örtüşmektedir?

A
Fetanet
B
Sıdk
C
Vefa
D
Üsve-i hasene
Soru 5

Kader ayırdı bizi Elimizden ne gelir Sabrın sonu selamettir Başa gelen çekilir

Yukarıdaki şarkı sözlerinde geçen ifadeler ile ilgili hangisi söylenemez?

A
Kader anlayışındaki cüz-i irade konusu görmezden gelinmiştir.
B
Kadere inanmayanlar daima üzülmeye mahkumdurlar.
C
Yanlış bir kader anlayışı ortaya konulmuştur.
D
Sabredenler sonunda mutlu olurlar.
Soru 6

Köyde çiftçilik yapan Orhan Bey, sahip olduğu bütün mallardan zekat verebilecek ölçüde dinen zengin sayılmaktadır. Sahip olduğu mallar kendisinde 13 aydan beri vardır. 80 tane küçükbaş hayvanın zekatı olarak, 2(iki) adet koyunu, fakir olan kardeşine vermiştir. Orhan Bey, sahip olduğu paranın 1/30’nu miskin olan komşusu Ahmet amca’ya vermiştir. Beş devenin zekatını 1(bir) deve olarak süt annesi Halime hanıma veren Orhan bey, sulanan( kendi imkanlarıyla sulama, ilaçlama ve gübreleme) bahçe ürünlerinin zekatını ise 1/10 oranında kayın babası Recep Bey’e vermiştir. Orhan bey böylece zekat verme işlemini bitirmiştir.

Zekat ibadetini eda etmek isteyen Orhan Bey ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Bu bilgiler ışığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Zekatın verilme zamanına riayet(uymak) etmiştir.
B
Zekatın verileceği kişilerle ilgili yanlışlık yapmamıştır..
C
Zekat oranları ile ilgili yanlışlık yapmamıştır.
D
Zekatın her maldan ayrı ayrı verildiğini bilmektedir.
Soru 7

I. En güzel örnek II. Hz. Peygamber’in örnek ahlakıyla ahlaklanarak başkalarına da örnek olmak. III. İnanç, ibadet, ticaret, eğitim, öğretim ve ahlak başta olmak üzere hayatın her alanında Müslümanların kendilerine örnek almaları gereken tek ve en güzel model.” anlamında Hz. Muhammed’in sıfatı. IV. Hz. Muhammed’in son peygamber olması.

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri “Üsve-i Hasene “ kavramının anlamı ile ilgilidir?

A
I ve III
B
II ve IV
C
I, II ve III
D
I, II, III ve IV
Soru 8

-Zenginlerin yılda bir kez mallarının belli miktarını vererek yaptıkları ibadettir. -Gücü yetenlerin ramazan ayının sonuna kadar vermekle yükümlü oldukları sadakadır. -Toprak ürünlerinden verilen zekatın adı

Bu cümlelerde aşağıdakilerden hangisinin tanımına yer verilmemiştir?

A
Fitre
B
Öşür
C
Zekât
D
Havaic-i asliyye
Soru 9

Osmanlı ve Selçuklu Dönemi’nde şehirlerin belirli noktalarına konan “sadaka taşları”, İslam dininin insanlar arasındaki gelir eşitsizliğini gidermek amacıyla emrettiği yardımlaşmanın büyük bir incelikle yerine getirilmesini sağlıyordu. Cami avlularının en kuytu köşesine konan silindir şeklindeki bu taşın üst kısmında küçük bir oyuk bulunurdu. İmkânı olan insanlar; bu oyuğa bıraktıkları sadakalarla yoksullara, onları rencide etmeden el uzatıyordu.

Bu metinde sözü edilen gelenek aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisinin mesajıyla doğrudan örtüşmemektedir?

A
Sadakayı açık verirseniz ne güzel, gizli verirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır.) (Bakara 271)
B
“Güzel bir söz ve bağışlama, peşinden gönül kırma gelen bir sadakadan daha hayırlıdır. (Bakara Suresi 263)
C
Başka bir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde, Allah Teala yedi insanı Arşın gölgesinde barındıracaktır. Bunlardan biri de, sağ elinin verdiğini, sol elinin bilmeyeceği kadar sadakayı gizli veren kimsedir.” (Buhari)
D
Sadakalar (zekât gelirleri) ancak şunlar içindir: Yoksullar, düşkünler, sadakaların toplanmasında görevli olanlar, kalpleri kazanılacak olanlar, âzat edilecek köleler, borçlular, Allah yolunda (çalışanlar) ve yolda kalmışlar. İşte Allah’ın kesin buyruğu budur. Allah bilmekte ve hikmetle yönetmektedir. (Tevbe, 60)
Soru 10

I. “Ey iman edenler! Mallarınızı birbirinize haksızlık ederek değil, karşılıklı rızaya dayalı ticaretle yiyin. …” (Nisâ, 29) II. “Zinaya yaklaşmayın. Zira o, bir hayâsızlıktır ve çok kötü bir yoldur.” (İsra, 32) III. Faiz yiyenler ancak şeytanın çarparak sersemlettiği kimse gibi kalkarlar. Bunun sebebi onların, "Alım satım da ancak faiz gibidir" demeleridir. (Bakara, 275) IV. Ey iman edenler, içki, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytanın işlerinden olan pisliklerdir. Öyleyse bun(lar)dan kaçının; umulur ki kurtuluşa erersiniz. (Maide, 90)

Yukarıdaki ayetlerden kaç tanesi “malın korunması “ ile ilgilidir?

A
1
B
2
C
3
D
4
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön

Yorum yapın