8. Sınıf Cümlede Anlam Testi Çöz 5 11

 

8. Sınıf Cümlede Anlam Testi Çöz 5 11 18.03.2014 tarihinde FATMA KAHREMAN aracılığı ile paylaşılma sunuldu..

 

8. Sınıf Cümlede Anlam testi çöz, LGS Türkçe Cümlede Anlam testi, soruları çöz.

8. Sınıf Türkçe dersi konularından Cümlede anlam konusu için hazırladığımız ilk konu testimizdir. Buradan 8. sınıf Türkçe cümlede anlam sorularını online ve ücretsiz çözebilirsiniz. Cümlede anlam testi çöz, 8. sınıf cümlede anlam testi çöz. Türkçe 8. sınıf cümlede anlam soruları çöz. LGS’a hazırlık için kaliteli sorulardan derlediğimiz cümlede anlam testinde hangisoru.com olarak başarılar diliyoruz.

Tebrikler - Cümlede Anlam Testi 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki tümcelerin hangisinde neden – sonuç ilişkisi söz konusudur? 
A
Kar yağdığı için yollar kapandı.
B
Siz anlatın, ben geliyorum.
C
O saate kadar asla gelmez.
D
Ben işimi sağlama alırım.
Soru 2
Aşağıdaki tümcelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır? 
A
Benim işim buraya kadar.
B
Gerçeği söylediğim için kızdılar.
C
Bu kalemi de size aldım.
D
Bugün için geleceğinizi söylemişti
Soru 3
İnsanda çok keramet vardır; ama düşünce gücü kısıtlanmış, düşüncelerini etrafına iletme fırsatı bulamamış, bu fırsatı elinden alınmış insanda değil. Bu cümleye anlamca en yakın cümle, aşağı­dakilerden hangisidir?
A
İnsan fikrine saygı, bilimselliğin en önemli il­kelerindendir.
B
İnsan, cihanın en kusursuz ve en yüce canlısıdır.
C
İnsanın yetenek ve yaratıcılığı düşünce öz­gürlüğü ile ortaya çıkar.
D
İnsanı diğer canlılardan ayıran özelliği dü­şünme yeteneğidir
Soru 4
Anlamsız bir çocukluk ve tatsız bir gençlik, insanı olgunluk çağına erken hazırlar. Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede anlatılanı bütünüyle kapsar?
A
Olgunluk çağı, çocukluk ve gençlik yıllarının bitimiyle başlar.
B
Tecrübeler, insanı iyi bir biçimde olgunlaştırır.
C
Çocukluk ve gençlik yılları gerektiği gibi yaşanmazsa kişi yaşıtlarından önce olgunlaşır.
D
İnsan hayatında çocukluk ve gençlik çağı kadar olgunluk çağının da önemi vardır.
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisinde neden – sonuç ilişkisi yoktur?
A
Sokağa böyle çıkarsan hastalanırsın.
B
Bütün bu zorluklara seni sevdiğinden katlan­mış.
C
Bu konu zordur, kolay anlaşılmaz.
D
O, pireye kızıp yorgan yakar.
Soru 6
1. Söğüt ağaçlarını da çok severim. 2. Söğütleri eskiden beri severim. 3. Söğütleri oldum olası severim. 4. Söğüt ağaçlarını severim. Hangileri yakın anlamlıdır?
A
2-3
B
3-4
C
1-2
D
2-4
Soru 7
Hangisinde eylemin gerçekleşmesi bir şarta bağlı değildir?
A
Eve gitmesek de sinemaya gitsek.
B
Ödevimi yapsam da rahatlasam
C
Elindekileri bitirse de gitsek
D
Bir an önce versem de kurtulsam
Soru 8
Hangi cümlede karşılaştırma yapılmamıştır?
A
Antalya o zaman da bir liman kentiydi.
B
Meydana gelen en şiddetli sarsıntı budur.
C
Çocukların tümü cılız ve hastalıklıydı.
D
Babanı biraz daha yaşlanmış gördüm.
Soru 9
Hangi cümlede neden-sonuç ilişkisi vardır?
A
Harman yerinde doğmuş, çocukluğu da köyde geçmiştir.
B
Üst geçitten geçmiş, trafik kurallarına uymuştu.
C
Gürültüden çok korkmuş, yüzü sapsarı kesilmişti.
D
Durağa zamanında varmış, otobüs de zamanında gelmişti.
Soru 10
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sonuç, kendisini hazırlayan nedenle birlikte verilmiştir?
A
Eve gelince çiçekleri suladık.
B
Yakıtımız bitince yolda kaldık.
C
Köye hava kararınca ulaştık.
D
Konuşurken senden de söz ettik
Soru 11
(I) Dünyanın en güzel, en lezzetli inciri Türkiye’de yetişir. (II) Yıllık üretim 185 ton civarındadır. (III) Kalkınabilmemiz için bu üretimi daha da artırmalıyız. (IV) Öteden beri dışarı sattığımız mallar arasında incir önemli bir yer tutar. (V) Bu da incirlerimizin dış ülkelerde nasıl arandığını gösterir. Yukarıdaki paragrafı oluşturan cümlelerden hangileri, ötekilere göre daha keskin bir biçimde ve kolaylıkla kanıtlanabilir yargılar içermektedir?
A
  I ile V
B
  I ile IV
C
  I ile III
D
  II ile IV
Soru 12
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir değerlendirme söz konusudur?
A
Romanda anlatılanlar Kurtuluş Savaşı yıllarında geçiyor.
B
Öyküdeki kişilerin dördü kadın, üçü erkektir.
C
Romanın sonunda kahramanların hepsi ölüyor.
D
Öykülerin anlatımında bir kuruluk, bir tekdüzelik görülüyor.
Soru 13
(I) Bu kitapta anlatılanlar 1940 yılında geçiyor. (II) Yazarın arka kapakta açıkladığına göre bu yapıt, yazmakta olduğu roman dizisinin ilk kitabını oluşturuyor. (III) Kitapta, Çukurova yöresi ve bu yörede yaşayanların birbirleriyle olan ilişkileri ele alınıyor. (IV) Bunlar içtenlik ve sevecenlikle yoğrulmuş, yalın bir anlatımla sergileniyor. (V) Bu anlatım açık, kısa cümleli bir dille beslendiğinden zevkle ve ilgiyle okunuyor. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde söyleyenin kendi düşüncesine yer verilmiştir?
A
I. ve II.
B
I. ve III
C
IV. ve V.
D
II. ve IV.
Soru 14
(I) Önceleri yazınsal türlerin en etkilisinin roman olduğunu sanıyordum. (II) Sonra tiyatronun romandan daha güçlü, daha etkili bir tür olduğunu anladım. (III) 1940′lardan sonra da tiyatroya yöneldim. (IV) Peş peşe altı tiyatro eseri yazdım. (V) Yazdıklarım, çok büyük bir ilgi gördü ve çeşitli sahnelerde oynandı. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinde nesnellik söz konusudur?
A
I. ve II.
B
I. ve III.
C
II. ve V.
D
III. ve IV
Soru 15
Aşağıdaki cümlelerin hangisi öznel bir yargıdır?
A
Ahmet Haşim’in “Sonbahar” şiirindeki kişileştirme de çok ilgi çekicidir.
B
Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun bu şiirinde doğadaki nesnelerin özellikleri insanlar için kullanılmıştır.
C
Faruk Nafiz Çamlıbel’in, “Han Duvarları”nda birçok kez kişileştirmeye başvurduğu görülmektedir.
D
Yunus Emre’nin şiirinde “bulut”un gizli gizli ağlamasından söz edilerek buluta insan niteliği verilmektedir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön

“8. Sınıf Cümlede Anlam Testi Çöz 5 11” üzerine 6 yorum

Yorum yapın