7.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Yazılı Sınavı 2

7.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Yazılı Sınavı 2 başlıklı testimiz MEB kazanımlarına ve müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Tebrikler - 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Yazılı Sınavı 2 adlı testimizi başarıyla tamamladınız.

Sınavda size  %%TIME_ALLOWED%% saniye verildi %%TIME_USED%% saniyede sınavı tamamladınız.

Bu sınavda sorulan %%TOTAL%% soruya karşılık, %%SCORE%% doğru %%WRONG_ANSWERS%% yanlış cevap verdiniz.

Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

Sınav sonucunuz hakkındaki değerlendirmemiz: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

“Ben Kapıkulu Ocağı’nda görevli bir ………..  askeriyim. Üç ayda bir ulufe adı verilen maaş alırız. Savaş zamanı orduya katılır, savaş dışında başkentin güvenliğini sağlarız. Balkanlarda yaşayan gayrimüslim bir ailenin çocuğu idim. Köyümüze gelen askerler tarafından ailemin rızasıyla köyden alınarak Anadolu’da bir Türk ailenin yanına yerleştirildim. Daha sonra başkente gelerek Acemi Ocağı’nda askerlik eğitimi aldım. Buna ‘Devşirme Sistemi’ denir.

Osmanlı devletinde I.Murad Hüdavendigar’ın kurdurduğu bu ordunun ismi nedir?

A
Akıncılar
B
Leventler
C
Yeniçeri ocağı
D
Donanma
Soru 2

Ankara Savaşında Timur devletine yenilen Osmanlı Devleti Anadolu’da sağladığı Türk siyasi birliği hâkimiyetini kaybetmiştir.

Ankara savaşı’nın sadece bu sonucunu  hangi seçenekteki bilgi desteklemektedir?

A
Türk beylikleri yeniden kurulmuştur.
B
Balkanlardaki fetihler bir süreliğine durmuştur
C
Fetret Dönemi başlamıştır
D
İstanbul’un alınması gecikti, Bizans’ın ömrü uzadı.
Soru 3

İletişim sırasında bulunduğumuz ortamdaki eşyaları düzenleme şeklimiz, giysilerimiz de iletişimin bir parçasıdır. Sözlü iletişim sırasında, içinde bulunduğumuz duygu durumuna ilişkin ses tonumuz, vücut hareketlerimiz, yüz ifadelerimiz, konuşmanın içeriği kadar etkili olabilir. Kimi zaman beden dilimiz, söyleyeceğimiz sözlerden daha fazla mesaj verir. Kullanacağımız ifadeleri bilinçli ve samimi bir şekilde aktarmamız, iletişimde çok önemlidir.

Öğretmenin yaptığı açıklamalar hangi sorunun cevabıdır?

A
iletişim nedir?
B
Etkili bir iletişim için nelere dikkat etmeliyiz
C
Kitle iletişim araçları nelerdir?
D
İyi bir dinleyici nasıl olur?
Soru 4

Hoca evin damından düşer. Acı içinde yerde kıvranırken komşuları yardıma gelir. "- Hocam, koca adamsın nasıl düştün damdan, biraz dikkat etseydin" derler.. Bu arada hocaya yardım etmek için çekiştirerek daha çok canını yaktıklarının farkına bile varmazlar. Hoca acılar içinde seslenir: "- Siz çekilin, bana damdan düşen birini getirin, benim halimden ancak o anlar" diye bağırır..

Nasreddin  Hoca  bu sözüyle iletişimde hangi unsurun üzerinde durmuştur?

A
Jest
B
Empati
C
Etkili dinleme
D
Göz teması
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devletinin kısa sürede büyümesinin, coğrafi konumuyla ilgili bir açıklamadır?

A
Devlet adamlarının tecrübeli olması
B
Güçlü ordular kurmaları
C
Bizans sınırına yakın kurulması
D
Adalet ve hoş görü politikası uygulamaları
Soru 6

Osmanlı Devlet’inde, Divan-ı Hûmayun’un üyesi olan kazasker, medreselerin kontrolü, kadıların tayini ve yargı işlerini yürütüyordu. Kazasker in günümüzde, Bakanlar Kurulundaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Başbakan
B
Maliye Bakanı
C
Adalet ve Eğitim Bakanı
D
Dışişleri Bakanı
Soru 7

Anadolu Selçuklularının yıkılma sebeplerinden hangisi iç siyasi çekişmelerden kaynaklandığını ifade etmektedir?

A
ösedağ savaşı sonrasında başlayan Moğol istilası
B
Ülkenin hanedan üyeleri arasında paylaşılması sonucu yaşanan taht kavgaları
C
Fethedilen yerlerde yaşayan gayrı müslim halkın isyan etmesi
D
Haçlı seferleriyle yürütülen mücadeleler
Soru 8

Akşam oturmaları dediğimiz bir güzellik vardı. Benim bile hatırlayabileceğim bir geçmiş zamana dayanan bu güzellikte komşulara gidilir ve gerçekten sohbet edilirdi. Çocuklar oyunlar oynar, büyükler demli çay kıvamında sıcak sohbetler ederdi. Ne zaman ki evlerin başköşesini televizyonlar almaya başladı, yavaş yavaş kopmaya başladık kendimizden.

Parçada anlatılmak istenen ana fikir nedir?

 
A
Teknolojik cihazlar sayesinde bilgiye kolay ve hızlı ulaşılması
B
Uzaktaki ülkelerde olup bitenleri öğrenmemizin mümkün olması
C
Yüz yüze iletişimin ve komşuluk ilişkilerinin zayıflaması
D
eknolojik aletlerle zamandan tasarruf sağlanması
Soru 9

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi Nasreddin hocanın açıklamasıyla ilgili DEĞİLDİR.?

A
İki dinle bir söyle
B
Az söyle çok dinle
C
Bilgili isen konuş, cahil isen dinle
D
Kara haber tez duyulur.
Soru 10

Dolaylı iletişim insanların iletişimde tercih ettiği yöntemlerden biridir. Bazen duygu ve düşüncelerimizi telefonumuzdaki semboller ile ifade ederiz. Anadolu insanı da bazen konuşmak yerine renklerle, sembollerle, motiflerle duygu ve düşüncesini ifade eder. Bu yöntemlerden birisi de dünyada “Türk Danteli” olarak tanınan iğne oyasının motifleridir. Anadolu kadını oyalarla sadece başörtüsünü süslemez, onları âdeta birer sözsüz iletişim unsuru olarak kullanır. İğne oyasıyla sevgi, acı, pişmanlık, öfke, düş kırıklığı, mutluluk gibi duygularını dile getirir. Örneğin eşine kızan bir bayan acı biber oyası örter. Kayınvalidesine iyi bir mesaj iletmek isteyen yeni gelin, çayır çimen oyası işlenmiş yemeni hediye eder. Aramız çayırlar gibi püfür püfür, çimenler gibi iç açıcı olsun diye..

Parçaya en uygun başlık hangisidir?

A
Anadolu İnsanının Sessiz İletişimi
B
Teknoloji ve İletişim
C
El sanatlarımız
D
İletişim Benimle Başlar
Soru 11
  • Derslerine hiç çalışmıyorsun!
  • Hiçbir zaman odanı toplamıyorsun!
  • Benimle her zaman bağırarak konuşuyorsun

Verilen örnek cümleler aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A
Olumlu iletişim
B
İletişimde empati
C
Sen dili
D
Beden dili
Soru 12

Genel Ağ kullanımının yaygınlaşmasıyla yabancı kökenli sözcükler âdeta dilimizi esir almaya başlamıştır. Tamam yerine “okey”, güle güle yerine “bye” sıklıkla kullanılmaya başlamıştır. Genel Ağ ortamında kullanılan bu dil ne yazık ki gerçek hayatı da etkilemektedir. Kullanıcılar hislerini, duygularını, düşüncelerini, ruh halini yansıtırken simgelere başvurabilmektedir. Sürekli simgelerin kullanılması dilin niteliklerine zarar vererek dili zedeleyebilmektedir.

Genel ağ kullanımının hangi olumsuz yönüne dikkat çekilmektedir?

A
Aile içiletişimin zayıflaması
B
İnsan sağlığına zararları
C
Anadilimizin zarar görmesi
D
Kişisel bilgilerimizin kopyalanması
Soru 13

Örnek ………… Metni

Bugün ajans kaynaklı olarak ÖSYM sınavlarında öğrencilere şeker yerine üzüm dağıtılacağı yönünde haberler yayımlanmış ise de Merkezimiz Başkanlığının bu konuda bir çalışması bulunmamaktadır. Bilgi edinilmesi ve gerekli düzeltmenin yapılmasını talep ederiz.

Örnek metinde boş bırakılan yere hangi kavram gelmelidir?

A
Sansür
B
Tekzip
C
Medya
D
RTÜK
Soru 14

Kösedağ Savaşı’nda (1243) Türkiye Selçuklu Devleti, Moğollara karşı ağır bir yenilgi aldı ve yıkılış sürecine girdi. Tarihçi İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Moğolların Türkiye Selçuklu Devleti üzerindeki baskısının bir iktidar boşluğunu ortaya çıkardığını belirterek bu durumun Anadolu’nun çeşitli bölgelerine yerleştirilen Türkmen boylarının bağımsızlıklarını ilan etmesine yol açtığını söylemektedir.

Metinde altı çizili bilgiyi destekleyen ifade hangi şıkta yer almaktadır?

   
A
Anadolu da Türk siyasi birliği dağılmıştır.
B
Selçuklular , Moğollara vergi vermeye başlamıştır.
C
Birçok Anadolu şehrinde bilim ve kültür faaliyeti durmuştur.
D
Anadolu da ekonomi ve ticaret zarar görmüştür
Soru 15

Rakipleriyle taht mücadelesine giren Bizans İmparatoru Kantakuzen (Kantakuzın) Orhan Bey’in yardımı ile tahtını korumayı başardı. Karşılığında ise Gelibolu’da küçük bir kale olan Çimpe’yi Türklere verdi. Osmanlı Devleti’nin Rumeli’deki ilk toprağı olan bu küçük kale yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Avrupa yönüne yapılacak seferler için burası önemli bir üs vazifesi gördü.

Orhan beyin bu girişimi ile ilgili hangi yargı doğrudur?

A
Bizans’ın içişlerine müdahale ederek siyasi ve askeri bir kazanç elde etmiştir
B
Anadolu beyliklerinin Osmanlı ya yakınlaşması sağlanmıştır
C
Osmanlı ilk donanmasını kurmayı başarmıştır
D
Haçlıların Osmanlı ya saldırmasının önüne geçilmiştir
Soru 16

“Bizler başkent dışında yaşayan askerleriz. Osmanlı  ordusunun en kalabalık gücünü bizler oluşturuyoruz. Devlet bize doğrudan maaş vermez. Bize bakmakla yükümlü tuttuğu kişilere ……….. ismi verilen dirlik toprağı verir. Dirlik  sahipleri elde ettiği gelirin bir kısmı ile bizim bütün masraflarımızı karşılar. Savaş zamanı hızla orduya katılırız. Barış zamanı ise atlarımızla savaş talimi yapar ve ihtiyaçlarımızı karşılayan …………. sahibinin topraklarındaki üretimi denetleriz.

Osmanlı devletinde I.Murad Hüdavendigar’ın kurdurduğu bu ordunun ismi nedir?

A
Akıncılar
B
Leventler
C
Yeniçeri ocağı
D
Tımarlı sipahile
Soru 17

Orhan Gazi dönemiyle verilen bu bilgilerden, hangi alanda yapılan bir çalışma ile bir bilgiye ulaşamayız?

A
Askeri
B
Devlet yönetimi
C
Ekonomi
D
Eğitim
Soru 18

Osmanlı Devleti uyguladığı ……………. politikasıyla fethedilen bölgeyi Türkleştirmek ve İslamlaştırmak istemiştir. Süleyman Paşa Rumeli’deki kaleleri fethedince Orhan Bey’e “Rumeli şehir ve kalelerindeki Hristiyan aileleri Karesi vilayetine geçirip onların yerine de Anadolu’nun güneyinden konargöçer Türkmenleri, gönüllü gazileri, gaza eden dervişleri ve kendi arzusuyla gelip yerleşmek isteyen köylüleri gönderip ……… eylemek gerek.” Demiştir

Metinde boş bırakılan yere hangi bilgi gelmelidir?

A
Cihad
B
Fetih
C
İşgal
D
İskân
Soru 19

• Osman Bey’in Bilecik’i ,

• ORHAN Gazi’nin Bursa’yı

• I.Murad Hüdavendigar’ ın Edirne yi fethetmeleri, kuruluş dönemi siyaseti ile ilgili hangi bilgiyi doğrular?

A
Osmanlı, kuruluş döneminde topraklarını Bizans yönünde genişletmiştir.
B
Anadolu Türk siyasi Birliğini sağlamaya öncelik vermiştir.
C
Moğolların desteğini almaya çalışmışlardır
D
Donanma kurmaya yönelik girişimlerde bulunmuşlardır.
Soru 20

Aşağıda verilen kuruluş dönemi gelişmelerinden hangisi Gaza ve cihad politikası kapsamında HAÇLILARLA karşı gerçekleşen bir siyasi mücadele DEĞİLDİR?

A
Çirmen savaşı
B
Varna savaşı
C
II. Kosova Savaşı
D
Karesioğullarının fethi
Soru 21

Osmanlı Devleti fethettiği yerlerde halka baskı yapmamış, gelenek, inanç ve yaşantı açısından halka tam bir özgürlük sağlamıştır. Buna göre, Osmanlı Devleti’nin fethettiği bölgelerde kalıcı olması aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?

A
Ekonomisini güçlü tutmasına
B
Devşirme sistemini uygulamasına
C
Adaletli ve hoşgörülü olmasına
D
Askeri güce önem vermesine
Soru 22

Üç çocuğu olan Menekşe Hanım, sabah izlediği televizyon programındaki bir haberin çocukların psikolojilerini olumsuz etkileyeceğinden endişelenmiştir. Menekşe hanım bu konudaki rahatsızlığını ve şikayetini hangi kuruma iletmelidir?

A
Sağlık Bakanlığı
B
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü
C
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
D
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Soru 23

Yukarıda verilen akıllı işaretlerin amacı hangi şıkta doğru olarak ifade edilmiştir?

A
Programları daha fazla izletebilmek
B
Programlar arasında karışıklığı gidermek
C
İzleyiciyi yayınların olumsuz etkisinden korumak
D
Yayın saatlerini belirlemek
Soru 24

Sınıf arkadaşım Şeyma’yı dinlemeye bayılıyorum. O kadar etkili ve güzel konuşuyor ki onu dinledikçe sanki havalara uçuyorum. Verilen metin aşağıdaki atasözü ve deyimlerden hangisi ile ilişkilendirilebilir?

A
Bir söyle on dinle
B
İleri geri konuşmak
C
Ağzından bal damlıyor
D
Bir kulağından girip bir kulağından çıkmak
Soru 25

Aşağıda verilenlerden hangisi iletişimsizliğe neden olan durumlardan biridir?

A
Selam vermek
B
Soru sormak
C
Etkili dinlemek
D
Yargılayıcı konuşmak
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
25 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
Son
Geri dön

Yorum yapın