7. Sınıf Fen Bilimleri Yıldızlar Testi 2

7. Sınıf Fen Bilimleri Yıldızlar Testi 2 başlıklı testimiz MEB kazanımlarına ve müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Tebrikler - 7. Sınıf Fen Bilimleri Yıldızlar Testi 2 adlı testimizi başarıyla tamamladınız.

Sınavda size  %%TIME_ALLOWED%% saniye verildi %%TIME_USED%% saniyede sınavı tamamladınız.

Bu sınavda sorulan %%TOTAL%% soruya karşılık, %%SCORE%% doğru %%WRONG_ANSWERS%% yanlış cevap verdiniz.

Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

Sınav sonucunuz hakkındaki değerlendirmemiz: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıda, gök cisimleri ile ilgili bazı kavramlar ve bu kavramlara ait örnekler verilmiştir.

Buna göre, kavramlar örneklerle eşleştirildiğinde, hangi kavram açıkta kalır?

A
Uydu
B
Yıldız
C
Galaksi
D
Gezegen
Soru 2

Ayşe Öğretmen, tahtaya çizdiği baloncukların içine uzayla ilgili kavramlar yazmıştır. Öğrencilerinden, takımyıldızların yazılı olduğu balonların numaralarını, küçükten büyüğe sıralamasını istemiştir.

Buna göre, doğru sıralamayı yapan öğrencinin cevabı aşağıdakilerden hangisidir?

A
1-4-5-7
B
2-4-5-8
C
2-3-6-8
D
1-3-6-7
Soru 3

Yukarıda takımyıldızları gösteren şemada, boş bırakılan kutucuklara aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?

A
Orion
B
Başak
C
Çoban
D
Ikeya – Zhang
Soru 4

NASA’nın ürettiği Hubble Uzay Teleskobu, aşağıdaki görüntüyü 2009 yılında elde etmiştir.

Arda: Kırmızı görünen yıldızların sıcaklıkları en yüksektir. Ali: Beyaz veya mavi görünen yıldızların sıcaklıkları çok düşüktür. Ahmet: Orta sıcaklıktaki yıldızlar sarı-turuncu renkte görünürler.

Buna göre, hangi öğrencilerin yorumları doğrudur?

A
Yalnız Ali
B
Yalnız Ahmet
C
Ali ve Arda
D
Arda ve Ahmet
Soru 5

Yıldız oluşumu ve gelişimi süreci ile ilgili bazı öğrenciler; Can: En büyük yıldızlar yaşamlarının sonunda kara delik oluşturabilirler. Canan: Bir yıldızın son aşaması, çok yoğun ve sıkı bir gök cismine dönüşmesidir. Ceren: Yıldızın son aşamasını, çöküş anındaki kütlesi belirler. bilgilerini vermişlerdir.

Buna göre, hangi öğrencilerin verdikleri bilgiler doğrudur?

A
Can- Canan
B
Can- Ceren
C
Ceren- Canan
D
Can- Ceren- Canan
Soru 6

Yukarıda takımyıldızlara örnekler verilmiştir.

Buna göre, aşağıda verilen bilgilerden hangisi bu yıldız gruplarına ait yanlış bir bilgi içerir?

A
Farklı özelliklere sahip yıldızlardan oluşurlar.
B
Yıldızlar gibi ısı ve ışık yaymazlar.
C
Küme gibi görünen yıldızlardan oluşurlar.
D
Dünya'dan bakan gözlemci, takımyıldızları oluşturan yıldızlar birbirlerine çok yakınmış gibi görür.
Soru 7

Yukarıda verilen gök cisimlerinden kaç tanesi kuyruklu yıldızlara örnektir?

A
2
B
3
C
4
D
5
Soru 8

Kuyruklu yıldızlarla ilgili;

I. Kuyruklu yıldızlara kirlikartopu da denir.

II. Ejderha ve Orion kuyruklu yıldızlara örnektir.

III. Halley kuyruklu yıldızı 76 yılda bir Dünya’ya yakın olarak geçmektedir.

bilgilerinden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalınız II
C
I ve III
D
II ve III
Soru 9

Işık yılı ile ilgili;

I. yaklaşık 10 trilyon km’dir.

II. bir zaman birimidir. bilgileri verilmiştir.

Bu bilgilerin doğru ve yanlış durumlarına bakıldığında aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru olur?

A
Yalnız I doğru
B
Yanız II doğru
C
Her ikisi de doğru
D
Her ikisi de yanlış
Soru 10

Ahmet; K, L, M yıldızlarının yaydığı ışıkların renklerini yukarıdaki gibi görmektedir.

Buna göre Ahmet, yıldızların sıcaklıklarını küçükten büyüğe doğru nasıl sıralamalıdır?

A
L, M, K
B
M, K, L
C
K, L, M
D
L, K, M
Soru 11

Bir yıldız çeşidi olan Güneş ile ilgili;

I. Gündüz, çıplak gözle gökyüzünde görebileceğimiz tek yıldız Güneş’tir.

II. Bilinen en büyük yıldız Güneş’tir.

III. Büyük Ayı takımyıldızında bulunur.

IV. Isı ve ışık kaynağıdır.

bilgilerinden hangileri doğrudur?

A
I ve II
B
I ve IV
C
II ve III
D
III ve IV
Soru 12

Aşağıdaki gök cisimlerinden hangisi diğer üçünden faklı bir sınıfta yer alır?

A
Halley
B
Küçük Ayı
C
Kuzey Tacı
D
Ejderha
Soru 13

Eski çağlarda Yunanlar ve Romalılar yıldız kümelerini isimlendirmişlerdir. İsimlendirme yapılırken;

I. Yıldızların sahip oldukları enerjileri,

II. Dünya’ya olan uzaklıkları,

III. Dünya’dan bakıldığında birlikte sergiledikleri görünüm,

IV. Yıldızların büyüklükleri

sebeplerinden hangisi diğerlerinden daha çok etkili olmuştur?

A
I
B
II
C
III
D
IV
Soru 14

Yıldızlarla ilgili;

I. Gaz ve toz yığınlarının bir araya gelerek sıkışmasıyla oluşur.

II. Diğer canlılar gibi doğar, yaşar ve ölürler.

III. Şekilleri genellikle küreseldir.

IV. Dünya'dan bakıldığında ışıkları yanıp sönmeden kesintisiz olarak görünür.

bilgilerinden hangileri doğrudur?

A
I ve II
B
II ve IV
C
III ve IV
D
I, II ve III
Soru 15

Yukarıda verilen yıldızlarla ilgili bilgilerin doğru ve yanlış olma durumlarına göre şemada ilerlediğinde hangi çıkışa ulaşılır?

A
1. çıkış
B
2. çıkış
C
3. çıkış
D
4. çıkış
Soru 16

Uzayda, gök cisimleri arasındaki uzaklıkları ölçmek için aşağıda verilen kavramlardan hangisi kullanılır?

A
Kilometre
B
Astronomi birimi
C
Işık yılı
D
Işık hızı
Soru 17

Bulutsular yıldızlar arası gaz, toz ve hidrojen, helyum gibi bazı gazlardan oluşur.

Çok yüksek sıcaklıktaki bu yoğun gaz ve toz bulutunun bir araya gelip sıkışmasıyla oluşan gök cismi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gezegen
B
Yıldız
C
Galaksi
D
Evren
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi takım yıldızına örnek verilemez ?

A
Büyükayı
B
Halley
C
Kuzey tacı
D
Ejderha
Soru 19

Suat Öğretmen 7. sınıfta bulunan Sultan, Hozan, Melek ve Nursel isimli öğrencilerinden bulutsunun tanımını yapmalarını istemiştir.

Hangi öğrenci doğru cevabı vermiştir?

A
Sultan: Isı ve şık yayan gök cisimleridir.
B
Hozan: Süpernova patlamasından sonra oluşangök cisimleridir.
C
Melek: Birden fazla yıldızın bir aradabulunmasıyla oluşan yıldızlardır.
D
Nursel: Sıcak gaz ve toz bulutlarının oluşturduğuuzay boşluğunda bulunan kümedir.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi kuyruklu yıldızdır?

A
Küçükayı
B
Orion
C
Halley
D
Kuzey Tacı
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

Yorum yapın