7. Sınıf Fen Bilimleri Yıldızlar Testi 1

7. Sınıf Fen Bilimleri Yıldızlar Testi 1 başlıklı testimiz MEB kazanımlarına ve müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Tebrikler - 7. Sınıf Fen Bilimleri Yıldızlar Testi 1 adlı testimizi başarıyla tamamladınız.

Sınavda size  %%TIME_ALLOWED%% saniye verildi %%TIME_USED%% saniyede sınavı tamamladınız.

Bu sınavda sorulan %%TOTAL%% soruya karşılık, %%SCORE%% doğru %%WRONG_ANSWERS%% yanlış cevap verdiniz.

Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

Sınav sonucunuz hakkındaki değerlendirmemiz: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıda küçük kütleli bir yıldızın yaşam döngüsündeki evreler karışık olarak verilmiştir.

I. Nebula

II. Beyaz cüce

III. Kızıl dev

IV. Siyah cüce

Bu evrelerin gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A
I – IV – II – III
B
III – I – II – IV
C
I – III – II – IV
D
III – I – IV – II
Soru 2

“200 milyon ışık yılı” ifadesi aşağıdakilerden hangisini anlatmak için kullanılabilecek bir ölçü değildir?

A
İki gezegen arasındaki mesafe
B
İki galaksi arasındaki mesafe
C
Bir yıldızın yaşı
D
İki yıldız arasındaki mesafe
Soru 3

Yıldızlarla ilgili,

I. Hidrojen ve helyum atomlarının oluşturduğu yoğun gaz küreleridir.

II. Yaydıkları ısı ve ışık enerjisi nükleer kaynaşma sayesinde açığa çıkmaktadır.

III. Yaşam döngüleri boyunca her zaman aynı renkte ışık yayarlar.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 4

Güneş’in sarı, Rigel’in mavi-beyaz, Betelgeuse’nin ise kırmızı renkte olduğu bilinmektedir.

Buna göre, bu yıldızların yüzey sıcaklıklarının büyüklük sıralaması aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

A
Betelgeuse > Rigel > Güneş
B
Rigel > Betelgeuse > Güneş
C
Rigel > Güneş > Betelgeuse
D
Betelgeuse > Güneş > Rigel
Soru 5

Aşağıdaki görselde K, L ve M yıldızlarının renkleri gösterilmiştir.

Buna göre bu yıldızların yüzey sıcaklıklarının arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A
M > L > K
B
M > K > L
C
K > L > M
D
K = M = L
Soru 6

Aşağıdaki grafikte A, B, C, D ve E yıldızlarının yüzey sıcaklıkları gösterilmiştir. Bu yıldızların renklerinin birbirinden farklı olduğu bilinmektedir.

Buna göre, aşağıdaki seçeneklerde verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

A
A yıldızı sarı renkte ise B yıldızı kırmızı renkte olabilir.
B
Yakıtını tükettikçe A yıldızının rengi D yıldızının rengine dönüşebilir.
C
Yakıtını tükettikçe E yıldızının rengi C yıldızının rengine dönüşebilir.
D
D yıldızı sarı renkte ise B yıldızı mavi renkte olabilir.
Soru 7

Özge fen bilimleri dersi için Avcı takımyıldızını aşağıdaki gibi modelliyor.

Özge’nin hazırladığı bu modelden yola çıkarak;

I. Takımyıldızını oluşturan yıldızların aralarındaki mesafe ışık yılı ile ifade edilebilir.

II. Aynı yönde biri uzak diğeri yakın iki yıldız, Dünya’dan bakıldığında birbirine çok yakınmış gibi görülebilir.

III. Dünya’dan bakan bir gözlemci farklı uzaklıklardaki yıldızları eşit uzaklıklarda gibi göremez.

yorumlarından hangileri yapılabilir?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 8
A
B
C
D
Soru 9
A
B
C
D
Soru 10
 
A
B
C
D
Soru 11
A
B
C
D
Soru 12
A
B
C
D
Soru 13
 
A
B
C
D
Soru 14
 
A
B
C
D
Soru 15

Kara deliklerin en gelişmiş teleskoplarla bile gözlenememelerinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Komşu yıldızları gözlemlemenin daha kolay olması.
B
Sıcaklığının çok yüksek olması.
C
Yıldız yaşamının son aşaması olması.
D
Kütle çekimi sebebi ile ışığı yansıtamaması.
Soru 16

Takımyıldızlar ile ilgili defterlerine not tutan öğrenciler;

I. Takımyıldız içindeki yıldızlar farklı sıcaklıkta olabilir.

II. Takımyıldız içindeki yıldızlar aynı büyüklüktedir.

III. Takımyıldızlarda faklı sayıda yıldız bulunur.

IV. Kutup Yıldızı olarak tanımlanan yıldız, Büyük Ayı takımyıldızında bulunur. bilgilerini yazmışlardır.

Buna göre, hangi maddeler yanlış bir bilgi içerir?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve IV
D
III ve IV
Soru 17

Kara delikler ile ilgili;

I. Teleskop gibi fiziksel gözlem aracıyla varlığı keşfedilmemiştir.

II. Etraflarında meydana getirdikleri etkiyle var oldukları anlaşılır.

III. Çekim gücü çok fazla olduğu için; ısı, ışık ve ses dahil her şeyi yutmaktadır.

bilgilerinden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
I, II, III
Soru 18

Sınıfta uzay ile ilgili konuşan dört arkadaşın ifadeleri aşağıdaki gibidir.

Kerem: Yıldızların renkleri maviden kırmızıya doğru gidildikçe yüzey sıcaklıkları artar.

Ela: Bir takımyıldızın oluşması için 15 yıldız gereklidir.

Defne: Büyük kütleli yıldızlar, ömürlerinin sonunda süpernova adlı çok büyük patlamalara sebep olurlar.

İdil: Takımyıldızlar Dünya'ya aynı uzaklıkta olup, uzayda birbirlerine çok yakın konumlarda bulunmaktadırlar.

Buna göre, hangi öğrencinin yorumu doğrudur?

A
Kerem
B
Ela
C
Defne
D
İdil
Soru 19

Aşağıda verilen cümlelerin başına “Yıldızlar” kelimesi getirildiğinde hangi bilgi yanlış tamamlanmış olur?

A
…………………………... canlılar gibi doğar ve ölürler.
B
…………………………... ısı ve ışık kaynaklarıdır.
C
…………………………... uzaydaki bulutsuların sıkışmasıyla oluşurlar.
D
…………………………... büyüklüklerine göre farklı renklerde algılanırlar.
Soru 20

Kara delikler ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Süpernova patlamasından sonra arda kalan yıldızın çekirdeğinin içine çökmesiyle oluşur.
B
Kara deliklerin teleskopla gözlemlenmesi sonucu, dev kütleler oluştuğu ispatlanmıştır.
C
Kütle çekim kuvveti uygulayarak yakınlarından geçen her şeyi kendilerine doğru çekerler.
D
Çekim kuvvetine ışık bile karşı koyamadığı için ışığı yansıtamazlar.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

Yorum yapın