7. Sınıf Fen Bilimleri Uzay Teknolojileri Testi 2

7. Sınıf Fen Bilimleri Uzay Teknolojileri Testi 2 başlıklı testimiz MEB kazanımlarına ve müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Tebrikler - 7. Sınıf Fen Bilimleri Uzay Teknolojileri Testi 2 adlı testimizi başarıyla tamamladınız.

Sınavda size  %%TIME_ALLOWED%% saniye verildi %%TIME_USED%% saniyede sınavı tamamladınız.

Bu sınavda sorulan %%TOTAL%% soruya karşılık, %%SCORE%% doğru %%WRONG_ANSWERS%% yanlış cevap verdiniz.

Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

Sınav sonucunuz hakkındaki değerlendirmemiz: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Uzay kirliliğine neden olan etkenler yukarıdaki gibi bir şema hâlinde verilecektir.

Buna göre, şemada “?” ile gösterilen yerlere seçeneklerden hangisi yazılamaz?

A
Doğal uydular
B
Uzay sondaları
C
Yapay uydular
D
Uzay mekikler
Soru 2

İnsanlı uzay aracıdır. Pek çok gezegen, uydu ve kuyruklu yıldıza ulaşmıştır. Robotik bir sistemle çalışır. Fotoğraf çekebilir. Bilimsel araştırmalarda sıkça kullanılır.

Yukarıda verilen bilgilerden kaç tanesi uzay sondaları için doğrudur?

A
2
B
3
C
4
D
5
Soru 3

Yukarıdaki şemada, uzay kirliliğine neden olan faktörler sıralanırken hata yapılmıştır. Buna göre, hangi maddeler şemadan çıkarılırsa hata düzeltilmiş olur?

A
1, 4, 6
B
1, 3, 6
C
3, 4, 5
D
2, 3, 4
Soru 4

Uzay kirliliği, günümüzde günlük yaşamı olumsuz etkilemediği için önemsiz gibi görünmektedir. Bu sebeple, herhangi bir önlem alınmaz ise,

I. uydu araçları ile alınan hizmetler olumsuz etkilenir.

II. uzay araçları olumsuz etkilenir.

III. ulusal güvenlik alanında sorunlar yaşanır.

IV. Dünya çevresinde büyüyen bir hurda yığını oluşur.

durumlarından hangileri ortaya çıkabilir?

A
I ve II
B
II ve III
C
I, II, III
D
I, II, III ve IV
Soru 5

Yukarıda verilen ifadelerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uzay araştırmalarında kullanılır durumda olmaları.
B
Astronotların kontrolünde olmaları.
C
Uzay kirliliğine neden olmaları.
D
Dünya atmosferinin içinde yer almaları.
Soru 6

I. Uzay mekiği

II. Uzay istasyonu

III. Uzay sondası

IV. Mercekli teleskop

Yukarıda verilen uzay teknolojileri sayesinde üretilen araçlardan hangisi diğerlerine göre daha önce icat edilmiştir?

A
I
B
II
C
III
D
IV
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi uzay teknolojilerinin bir ürünü olan yapay uyduların görevlerinden biri değildir?

A
Haberleşmeyi sağlama
B
Uzay kirliliğinin azaltılması
C
Meteorolojik olayların izlenmesi
D
Konum belirleme
Soru 8

Türkiye’nin ilk yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Göktürk uyduları
B
Rasat uydusu
C
Bilsat uydusu
D
Türksat-1A uydusu
Soru 9

Uzay teknolojileri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Roketlerin geliştirilmesiyle ilk olarak uzaya yapay uydular gönderilmeye başlanmıştır.
B
Yapay uydular sadece uzay araştırmalarında kullanılır.
C
Uzay araçlarının fırlatılması için roket sistemleri geliştirilmiştir.
D
Teleskobun icadı, uzay gözlemlerini kolaylaştırmıştır.
Soru 10

Yapay uydular, gönderdikleri radyo sinyallerinin çanaklar tarafından yakalanması yoluyla Dünya ile iletişim kurarlar.

Radyo sinyalleri;

I. haritaların oluşturulması,

II. Dünya’nın fotoğrafının çekilmesi,

III. uydu konumunu bildirmesi

görevlerinden hangileri için kullanılabilir?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 11

Astronotların kıyafetleri uzay teknolojisi sayesinde üretilmiş ve günümüzde de geliştirilmeye devam edilmektedir.

Uzayda bu kıyafetler sayesinde astronotların;

I. Vücut sıcaklıkları dengelenir.

II. Radyasyondan korunmaları sağlanır.

III. Güneş’in zararlı ışınlarından korunmaları sağlanır.

IV. Karbonmonoksit temini sağlanır.

ifadelerinden hangileri gerçekleşir?

A
I ve II
B
II ve III
C
I, II ve III
D
II, III ve IV
Soru 12

Türkiye’ye ait, ilk yüksek çözünürlüklü millî yer gözlem uydumuz aşağıdakilerden hangisidir?

A
Göktürk-1
B
Göktürk-2
C
Bilsat
D
Rasat
Soru 13

Yukarıda verilen Türkiye'ye ait uydulardan kaç tanesi görev süresini tamamlamıştır?

A
3
B
4
C
5
D
6
Soru 14

Bersu, tahtaya yazdığı cümlede “Noktalı yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelebilir?” sorusunu sınıf arkadaşlarına sormuştur.

Buna göre, arkadaşlarından hangisi soruya doğru cevap vermiştir?

A
Enes: Uzay mekiği
B
Sibel: Uzay sondaları
C
Harun: Uydu alıcısı
D
Ahmet: Uzay istasyonu
Soru 15

Yüksek çözünürlüklü optik kamerasıyla görev yapan, Türkiye'ye ait Göktürk-1 uydusu, 2016 yılında yörüngesine oturtulmuştur.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Göktürk-1 uydusuna ait özelliklerden biri değildir?

A
Alçak irtifa Dünya yörüngesinde bulunmaktadır.
B
Yaklaşık 90 dakikada Dünya çevresinde bir tur atmaktadır.
C
Askerî istihbarat uydusu olarak görev yapmaktadır.
D
Yılda 60 binden fazla görüntü çekmektedir.
Soru 16

Tuğba Öğretmen, tahtaya aşağıdaki cümleyi yazmış ve öğrencilerine noktalı yere hangi ifadenin gelebileceğini sormuştur. “Gök bilimiyle ilgili araştırma ve deneyler yapan insanlı uydular……………… adını alır.”

Aşağıdaki öğrencilerden hangisi Tuğba Öğretmen’in cümlesini doğru tamamlamıştır?

A
Ahmet: Uzay istasyonu
B
Merve: Uzay sondası
C
Cemil: Uzay mekiği
D
Duru: Uydu alıcısı
Soru 17

Uzay kirliliğini önlemek için aşağıdakilerden hangisi yapılırsa yanlış bir uygulama olur?

A
Uzay araçları yörüngelere en az seviyede kirlilik oluşturacak şekilde yerleştirilmelidir.
B
Yeni uzay çöpleri oluşturulmamalıdır.
C
Uzayda askerî amaçlı patlama çalışmaları artırılmalıdır.
D
Ömrü tükenen uydular en kısa sürede yeryüzüne düşürülmelidir.
Soru 18

Aras: Ömrü tükenmiş uydular Elif: Roketlerin uzaya bırakılan parçaları Emre: Doğal uydulardan kopan parçalar

“Uzay kirliliğinin en yaygın nedenleri nelerdir?” sorusuna öğrencilerin verdiği cevaplar yukarıda verilmiştir.

Buna göre, hangi öğrencilerin verdiği cevaplar doğrudur?

A
Yalnız Aras
B
Aras ve Elif
C
Elif ve Emre
D
Aras, Elif ve Emre
Soru 19

Uzay yolculuğu sırasında astronotların yaşamlarını sürdürebilmeleri için tasarlanan uzay giysileri ile ilgili seçeneklerde verilen özelliklerden hangisi yanlıştır?

A
Radyasyonun etkilerinden korur.
B
Vücut sıcaklığının sabit kalmasını sağlar.
C
Küçük toz parçacıklarından korur.
D
Dış ortamla oksijen alışverişi sağlar.
Soru 20

Gizem, uzay kirliliğine neden olan etkileri aşağıdaki gibi sıralamıştır.

I. Uzaya gönderilen roketlerin zaman zaman patlaması sonucu ortaya çıkan enkazlar,

II. Ömrünü tüketmiş ve uzayda serbest dolanmaya başlamış uydular,

III. Yörüngelere bırakılmış boş yakıt tankları,

IV. Dünya’ya geri dönüşü sağlanmış uzay mekikleri

Buna göre, Gizem’in yazdığı etkilerden hangileri uzay kirliliğine neden olur?

A
I ve II
B
II ve IV
C
I ve IV
D
I, II ve III
Soru 21

Yukarıdaki öğrencilerden hangisi uzay kirliliğine yol açan cisimlerden bahsetmemiştir?

A
Cenk
B
Cem
C
Ceren
D
Ceylin
Soru 22

Ayşe Öğretmen, uzay mekiklerinin özellikleri ile ilgili bilgiler vermiştir.

I. Uçağa benzeyen araçlardır.

II. Kullanım amaçlarından biri de uydu taşımaktır.

III. İlk defa 1981 yılında NASA tarafından kullanılmıştır.

IV. Gezegenlerin ve uyduların fotoğraflarının çekilmesine olanak sağlar.

Buna göre, Ayşe Öğretmen’in verdiği bilgilerden hangileri doğrudur?

A
I ve II
B
II ve III
C
I, III ve IV
D
I, II, III ve IV
Soru 23

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'ye ait haberleşme alanında kullanılan ve görev süresini tamamlamış bir uydu değildir?

A
Göktürk-2
B
Türksat 1B
C
Türksat 1C
D
Türksat 2A
Soru 24

“Uzay kirliliği, insan yaşamını ve uzay araştırmalarını doğrudan etkiler.”

Uzay kirliliğinin yol açabileceği aşağıdaki durumlardan hangisi verilen hipotezi destekleyen bir bilgi değildir?

A
Uzay araştırmaları için uzaya gönderilen sinyallerin yanlış bilgiler oluşturması.
B
Uzaya gönderilen araçların bu cisimlere çarpması ile can ve mal kayıplarının olması.
C
Yörüngelerdeki büyük parçaların atmosferden geçerek yeryüzünde canlılara zarar vermesi.
D
Yörüngedeki parçaların oluşturduğu ışık yansımalarının, canlıların biyolojik saatlerini olumsuz etkilemesi.
Soru 25

Bugüne kadar on iki astronot Ay yüzeyinde yürümüştür.1972’den beri Ay yüzeyinde kimse yürümemiştir.

Bunun en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uzay kirliliğinin son 40 yılda artış göstermesi
B
Uzay araçlarında kullanılan yakıtlardan zararlı gazların çıkması
C
Projenin çok karmaşık ve maliyetli olması
D
Ay yüzeyindeki keşiflerin tamamlanması
Soru 26

Yukarıda, uzay teknolojileri sayesinde üretilen uzay araçları verilmiştir.

Buna göre, verilen araçlardan hangilerinin içinde insan bulunabilir?

A
Uzay sondası - Uzay istasyonu
B
Uzay mekiği - Uzay istasyonu
C
Uzay sondası –Yapay uydu
D
Yapay uydu – Uzay mekiği
Soru 27

I. Uzay istasyonu ve yapay uydu, insansız uzay araçlarıdır.

II. Yapay uydular, gönderdikleri radyo sinyallerinin çanaklar tarafından yakalanması yoluyla Dünya ile iletişim kurarlar.

III. Uzay sondaları, yer çekimsiz ortamdaki canlı yaşamını incelemek için uzaya gönderilen uzay araçlarıdır.

IV. Gök bilimciler, teleskoplar yardımıyla gök cisimlerini inceler. Yukarıda, uzay araştırmaları ile ilgili açıklamalar verilmiştir.

Buna göre, verilen açıklamalardan hangileri yanlış bilgi içerir?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve IV
D
III ve IV
Soru 28

Aşağıdakilerden hangisi uzay kirliliğini önlemek için alınması gereken önlemlerdendir?

A
Ömrü tükenen uyduların Dünya’ya dönmelerinin sağlanması gerekir.
B
Uzay araştırmalarının durdurulması gerekir.
C
Uzay sondalarının kullanımının azaltılması gerekir.
D
İnsanlı uzay araçlarının kullanımına son verilmesi gerekir.
Soru 29

Aşağıda verilenlerden hangisi uzayda görevini yapmakta olan aktif uydularımızdan biridir?

A
Türksat 1B
B
Türksat 1A
C
Rasat
D
Bilsa
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
29 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
26272829Son
Geri dön

“7. Sınıf Fen Bilimleri Uzay Teknolojileri Testi 2” üzerine bir yorum

Yorum yapın