7. Sınıf Fen Bilimleri Uzay Gözlemleri ve Gözlem Araçları Testi 1

7. Sınıf Fen Bilimleri Uzay Gözlemleri ve Gözlem Araçları Testi 1 başlıklı testimiz MEB kazanımlarına ve müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Tebrikler - 7. Sınıf Fen Bilimleri Uzay Gözlemleri ve Gözlem Araçları Testi 1 adlı testimizi başarıyla tamamladınız.

Sınavda size  %%TIME_ALLOWED%% saniye verildi %%TIME_USED%% saniyede sınavı tamamladınız.

Bu sınavda sorulan %%TOTAL%% soruya karşılık, %%SCORE%% doğru %%WRONG_ANSWERS%% yanlış cevap verdiniz.

Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

Sınav sonucunuz hakkındaki değerlendirmemiz: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki tabloda K, L, M ve N bölgelerinin bazı özellikleri verilmiştir.

Buna göre, uzayı gözlemek için kurulacak olan gözlemevinin hangi bölgede kurulması diğerlerine göre daha uygun olacaktır?

A
K
B
L
C
M
D
N
Soru 2

Hubble Uzay Teleskobu ile ilgili olarak,

I. Dünya’nın yörüngesinde konumlanır.

II. Işığı toplamak için aynalar kullanılmıştır.

III. Radyo dalgalarını toplayarak görüntü oluşturur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
Soru 3

Aşağıda, bazı gök bilimcilerin astronomiye olan katkıları verilmiştir.

I. Teleskoplarla yaptığı gözlemler sonucunda galaksilerin birbirinden uzaklaştığını keşfetmiştir.

II. Gezegenlerin Güneş etrafında elips şeklinde bir yörüngede dolandıklarını keşfetmiştir.

III. Teleskobuyla galaksimizdeki yıldızları incelerken derinlerde bir yerlerde küçük, bulanık parçaların olduğunu fark etmiştir.

Buna göre, aşağıdaki seçeneklerde verilen gök bilimcilerden hangisinin astronomiye olan katkısı verilmemiştir?

A
Galileo Galilei
B
Edwin Hubble
C
Johannes Kepler
D
William Herschel
Soru 4

Aşağıda, Türkiye’deki 4 farklı bölgeyle ilgili bazı bilgiler verilmiştir.

X bölgesinde Y’ye göre daha fazla aydınlatma uygulamaları kullanılmıştır.

Z gözlemevi kurmak için en uygun bölgedir.

T bölgesinde, Y’ye göre gök cisimleri daha iyi gözlemlenir.

Buna göre, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde ışık kirliliği haritasında bu bölgelerin yerleri doğru gösterilmiştir?

A
B
C
D
Soru 5

Gökyüzü gözlemleri yapabilmek için bir tane gözlemevi kurulacaktır. Aşağıda, gözlemevinin kurulabileceği 4 farklı bölge ve bu bölgelerin bazı özellikleri verilmiştir.

Tablodaki bilgiler göz önüne alındığında gözlemevi kurulması için bu bölgelerdenden hangisinin seçilmesi en uygun olur?

A
I
B
II
C
III
D
IV
Soru 6

Dünya yüzeyine yerleştirilen bir teleskop kullanılarak,

I. kızılötesi ışınlar,

II. mor ötesi ışınlar,

III. X ışınları

ışık türlerinden hangileri gözlemlenebilir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
Soru 7

Teleskoplarla ilgili olarak,

I. Gama ışınlarıyla çalışan teleskoplar, yer tabanlıdır.

II. Optik teleskoplar sadece Dünya yüzeyinde yer alır.

III. Radyo dalgaları atmosferden daha az etkilenerek

geçtiğinden radyo teleskopları yer tabanlıdır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A
Yalnız III
B
I ve II
C
I ve III
D
I, II ve III
Soru 8

Aşağıda, tasarımları farklı olan 4 sokak lambası ve aydınlattığı alanlar numaralandırılarak verilmiştir.

Buna göre, aşağıdaki seçeneklerde verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

A
I numaralı sokak lambası II’ye göre daha az ışık kirliliğine yol açar.
B
II numaralı sokak lambası III’e göre gözle görünen yıldız sayısının fazla olmasına neden olur.
C
III numaralı sokak lambası IV’e göre enerjinin daha az verimli kullanılmasına yol açar.
D
IV numaralı sokak lambası I’e göre göç eden kuşları daha olumsuz etkiler.
Soru 9

Işık kirliliği miktarının en az seviye indirilmesiyle ilgili olarak aşağıda verilen durumlardan hangisi söylenebilir?

A
Enerji tasarrufu azalır.
B
Dünya’dan bakıldığında görülebilen yıldız sayısı artar.
C
Yolculukları sırasında zarar gören göçmen kuşların sayıları artar.
D
Gökyüzü gözlemi ile ilgili yapılan bilimsel çalışmalara olumsuz etkileri artar.
Soru 10

Bir şehirde aynı alana sahip A, B ve C bölgelerinde gece gökyüzünde görülen yıldız sayısı arasında A > C > B ilişkisi bulunmaktadır. A, B ve C bölgelerinde havadaki nem oranının, deniz seviyesinden yüksekliğin ve hava koşullarının aynı olduğu bilinmektedir.

Buna göre, aşağıdaki seçeneklerde verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

A
A bölgesi ışık kirliliğinin en fazla olduğu bölgedir.
B
B bölgesi gözlemevi kurulması için en uygun bölgedir.
C
C bölgesindeki yanlış aydınlatma uygulamaları A’dan daha fazladır.
D
B bölgesi şehir merkezinden en uzakta olan bölgedir.
Soru 11
A
B
C
D
Soru 12

Yıldızlar da canlılar gibi doğar, büyür ve ölürler.İnsanların ve yıldızların yaşam süreçleri arasında bir ilişki kurulmak isteniyor.

Buna göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru olabilir?

A
B
C
D
Soru 13

Görkem, verilen malzemeleri kullanarak aşağıdaki modeli yapar. Modeldeki şişelerin etrafını dürbün ve büyüteç kapanmayacak şekilde alüminyum folyo ile kaplar.

Görkem büyük şişeyi eliyle sabit tutup bir diğer eliyle de küçük şişeyi ileri geri hareket ettirirken kapı dürbününden bakmaya başlar. Görüntüdeki değişimleri arkadaşına gösterir. Modelin amacına uygun şekilde çalıştığını görür.

Buna göre Görkem’in yaptığı modelle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A
B
C
D
Soru 14
A
B
C
D
Soru 15

Aydınlatma araçlarının gereksiz ve yanlış kullanımı kirliliğe neden olur. Işık kirliliği, çevre kirliliklerinin küresel ve en hızlı büyüyen türlerinden biridir.

Aşağıdakilerden hangisi 1 numaralı aydınlatmanın yarattığı etkilerden biridir?

A
B
C
D
Soru 16
A
B
C
D
Soru 17
A
B
C
D
Soru 18
A
B
C
D
Soru 19

Gök cisimlerini teleskop yardımıyla inceleyen bilim insanıdır. Gök cisimlerini inceleyen bilim dalıdır. Uzaydaki gök cisimlerini incelemeye yarayan araçtır.

Yukarıda verilen tanımların ait oldukları kavramlar aşağıda verilmiştir.

Doğru eşleştirmeler yapıldığında hangi kavram açıkta kalır?

A
Astronomi
B
Teleskop
C
Astronom
D
Astronot
Soru 20

Kimi bilim insanları ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Edwin Hubble: Uzay teleskobunu yapan gökbilimcidir.
B
Ali Kuşçu: Osmanlı döneminde yaşamış ünlü bir gökbilimcidir.
C
Galileo: Gezegenlerin Güneş etrafındadöndüğünü ispatlamıştır.
D
Uluğ Bey: Gök cisimlerinin hareketlerini tablo hâlinde düzenlemiştir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

Yorum yapın