7. Sınıf Fen Bilimleri Galaksiler ve Evren Testi

7. Sınıf Fen Bilimleri Galaksiler ve Evren Testi başlıklı testimiz MEB kazanımlarına ve müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Tebrikler - 7. Sınıf Fen Bilimleri Galaksiler ve Evren Testi adlı testimizi başarıyla tamamladınız.

Sınavda size  %%TIME_ALLOWED%% saniye verildi %%TIME_USED%% saniyede sınavı tamamladınız.

Bu sınavda sorulan %%TOTAL%% soruya karşılık, %%SCORE%% doğru %%WRONG_ANSWERS%% yanlış cevap verdiniz.

Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

Sınav sonucunuz hakkındaki değerlendirmemiz: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
A
B
C
D
Soru 2

Güneş sisteminin yer aldığı galaksi türü ile ilgili olarak;

I. Evrende en fazla görülen galaksi türüdür.

II. Belirli bir şekilleri yoktur.

III. Eliptik Galaksiler grubunda yer alır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 3

Aşağıda bazı galaksilerin şekillerini gösteren resimler harflendirilerek verilmiştir.

Buna göre, verilen galaksilerin hangi çeşitte olduğu aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir?

A
a → Sarmal b → Eliptik c → Düzensiz
B
a → Eliptik b → Sarmal c → Düzensiz
C
a → Düzensiz b → Sarmal c → Eliptik
D
a → Eliptik b → Düzensiz c →Sarmal
Soru 4

Yukarıda verilen tablodaki öğelerden galaksiyi oluşturanların bulunduğu kutular boyanacaktır.

Buna göre, tablonun son görünümü aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A
B
C
D
Soru 5

Büyük Patlama Teorisi’ne göre,

I. Patlamadan sonra ortaya çıkan enerji soğuyarak maddeye dönüşmüştür.

II. Tüm evren bir noktadan genişlemeye başlamıştır.

III. Evren sürekli büyümeye ve genişlemeye devam etmektedir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
I ve III
D
I, II ve III
Soru 6

Aşağıda, bazı gök cisimleri numaralandırılarak verilmiştir.

I. Galaksi

II. Küme

III. Süper küme

Buna göre, numaralandırılmış gök cisimlerinin içerdikleri yıldız sayısı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru sıralanmıştır?

A
I < II < III
B
I < III < II
C
II < III < I
D
III < II < I
Soru 7
A
B
C
D
Soru 8
A
B
C
D
Soru 9
 
A
B
C
D
Soru 10

Ela ve Elif, evren ve uzay ile ilgili aşağıdaki bilgileri veriyorlar.

Buna göre, Ela ve Elif'in verdiği bilgilerin doğruluğu için ne söylenebilir?

A
B
C
D
Soru 11

Aşağıda, gök cisimleri ile ilgili bazı kavramlar ve bu kavramlara ait örnekler verilmiştir.

Buna göre, kavramlar örneklerle eşleştirildiğinde, hangi kavram açıkta kalır?

A
Uydu
B
Yıldız
C
Galaksi
D
Gezegen
Soru 12

Aşağıda, öğrencilerin galaksiler hakkında yaptıkları bilgi paylaşımları verilmiştir.

Derin: Galaksiler yalnızca yıldızlardan oluşur. Deniz: Andromeda, sarmal yapılı bir galaksidir. Derya: Düzensiz görünümde olan galaksiler vardır. Didem: Milyonlarca galaksi olduğu bilinmektedir.

Buna göre, bu öğrencilerden hangisinin paylaşımı yanlış bir bilgi içermektedir?

A
Derin
B
Deniz
C
Derya
D
Didem
Soru 13

Georges Lemaitre 1927 yılında, Büyük Patlama teorisini ortaya koymuştur.

Bu teoriyi, 1929 yılında yaptığı araştırmalarla evrenin sürekli genişlediğini ispatlayarak destekleyen astronom aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ali Kuşçu
B
Edwin Hubble
C
Wilhelm Herschel
D
Galileo
Soru 14

Selin öğretmen, Büyük Patlama (Big Bang) teorisiyle ilgili bir okul panosunu düzenlemek istemiş ve aşağıdaki bilgi kartlarını hazırlamıştır.

Buna göre, kaç numaralı bilgi kartındaki hata düzeltilirse pano hatasız olarak sergilenebilir?

A
1
B
2
C
3
D
4
Soru 15

Cansu: Büyük Patlama (Big Bang) teorisi, evrenin oluşumu ile ilgili görüşleri içerir. Sude: Uzay, sadece çıplak gözle görebildiğimiz gök cisimlerinden oluşur. Nil: Evren, Dünya'mızla birlikte tüm gök cisimleri ve aradaki boşlukların tamamıdır.

Evren ve uzay kavramları ile ilgili bilgiler veren öğrencilerden hangileri doğru bilgi vermiştir?

A
Nil
B
Nil - Sude
C
Sude - Cansu
D
Cansu - Nil
Soru 16

Çok sayıda yıldızlar, yıldızlar arası gaz ve toz bulutları, gezegenler ve doğal uydular gibi öğeleri içeren uzay adalarıdır.

Buna göre, tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gök ada
B
Güneş Sistemi
C
Asteroit
D
Takımyıldız
Soru 17

Atmosferimizin dışında kalan evren parçasına………I……... denir. Aralarındaki boşluklarla birlikte gök cisimlerinin tümüne………II………... denir. …………III………….evrendeki çok sayıda gök cisminden yalnızca biridir.

Yukarıda verilen bilgilerde, boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri yazılırsa cümleler doğru olarak tamamlanmış olur?

A
B
C
D
Soru 18

Şemada yer alan gök cisimlerinin hangi kavram grubuna ait olduğu takip edilerek ulaşılması gereken çıkış aşağıdakilerden hangisidir?

A
Merkür
B
Venüs
C
Dünya
D
Mars
Soru 19

Yukarıdaki şekilde bazı kavramlara ait örnekler verilmiştir.

Buna göre, üzerinde gök ada örnekleri yazılı olmayan parçalar çıkarıldığında kalan şekil aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

A
B
C
D
Soru 20

Galaksiler ile ilgili verilen yukarıdaki bilgilerin doğru veya yanlış olma durumuna göre şemada ilerlenirse hangi çıkışa ulaşılır?

A
1. çıkış
B
2. çıkış
C
3. çıkış
D
4. çıkış
Soru 21

Samanyolu galaksisi (gök adası) ile ilgili aşağıda

verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Güneş Sistemi merkezinde yer alır.
B
Merkezinden dışa doğru açılan sarmal kolları vardır.
C
Dünya'mız, sarmal kollardan Avcı kolu üzerinde bulunur.
D
Bulundurduğu gök cisimleri arasında çekim kuvveti vardır.
Soru 22
A
B
C
D
Soru 23

Verilen galaksi görseli ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Sarmal bir görünüme sahiptir.
B
Gezegen, yıldız, meteor, uydu gibi gök cisimlerini içerir.
C
Milyonlarcası bir araya gelerek takımyıldızları oluşturur.
D
Andromeda bu görünüme sahip bir galaksidir.
Soru 24

Yukarıda verilen 1. şema, Newton'un evren teorisini, 2. şema ise Georges Lemaitre’nin evren teorisini temsil etmektedir.

Buna göre, sadece şemalardan faydalanarak bu iki teorinin en temel farkının aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?

A
Evrenin başlangıcı
B
Evrenin sonsuzluğu
C
Evrenin genişlemesi
D
Evrenin ömrü
Soru 25

Sonlu mu sonsuz mu olduğu bilinemeyen evrenin, nasıl oluştuğu konusunda pek çok teori öne sürülmüştür.

Bu teorilerden en kabul göreni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Büyük patlama teorisi
B
Gaz bulutu teorisi
C
Hareketsiz evren teorisi
D
Başlangıcı olmayan evren teorisi
Soru 26

Evren ile ilgili;

I. Büyük Patlama Teorisi’ne göre bir noktada gerçekleşen büyük bir patlamayla oluşmuştur.

II. Evrende gezegenler dışında kuyruklu yıldızlar, meteorlar ve gök taşları gibi gök cisimleri bulunur.

III. Evrenin merkezi olarak, bize en yakın yıldız olan Güneş kabul edilir.

bilgilerinden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II, III
Soru 27

Yukarıda verilenlerden kaç tanesi galaksilere örnek olarak verilebilir?

A
2
B
3
C
4
D
5
Soru 28

Pınar Öğretmen, 7-A sınıfında yaptığı tek soruluk mini sınavda öğrencilerinden Dünya’nın uzaydaki konumunu yazmalarını istemiştir.

Buna göre, aşağıdaki öğrencilerden hangisi mini sınavdan tam puan almıştır?

A
Esra: Samanyolu galaksisinin Avcı kolunda yer alan Güneş Sistemi’nde bulunur.
B
Emre: Andromeda galaksisinin Ejderha kolundayer alan Güneş Sistemi’nde bulunur.
C
Elif: Samanyolu galaksisinin Halley kolunda yeralan Güneş Sistemi’nde bulunur.
D
Eda: Andromeda galaksisinin Orion kolunda yeralan Güneş Sistemi’nde bulunur.
Soru 29

Andromeda ve Samanyolu galaksileri;

I. Düzensiz

II. Eliptik

III. Çubuklu sarmal

IV. Sarmal

galaksi çeşitlerinden hangisine örnektir?

A
I
B
II
C
III
D
IV
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
29 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
26272829Son
Geri dön

Yorum yapın