6. Sınıf Yapım ve Çekim Ekleri Testi ve Cevapları

6. Sınıf Türkçe yapım ekleri ve çekim ekleri testinin soruları aşağıda yer almaktadır. Testin en altında cevap anahtarı bulunmaktadır. Testi çözdükten sonra cevapları kontrol edebilirsiniz. 6. Sınıf ek bilgisi soruları ve cevapları. 6. sınıf yapım ekleri testi ve cevap anahtarı. 6. Sınıf çekim ekleri testleri ve cevapları çöz.

6.SINIFLAR ÇEKİM EKLERİ VE YAPIM EKLERİ TEST SORULARI ve CEVAPLARI

 1. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisinin kökü isimdir?A) Pazar gününün kapalı havası canımı sıktı.B) Mart, kapıdan baktırır; kazma kürek yaktırır.

  C) İndirimli satışlar dün başladı.

  D) Denizin tuzlu suyu ağzına doldu.

 2. Aşağıda verilen kelimelerin hangisi kök bakımından diğerlerinden farklıdır?A) SarardımB) Çalışmalıyım

  C) Hastalanmış

  D) Dertleşiyoruz

 3. Aşağıdakilerden hangisi “kök “durumunda olan bir sözcüktür?A) YazlıkB) Simitçi

  C) Balık

  D) Bilgi

 4. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin kökü isimdir?A) kitaplıkB) çalışkan

  C) gezgin

  D) durak

 5. Bazı kökler, hem isim kökü hem de fiil kökü (ortak kök) olarak kullanılabilir.

Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisinde bu kurala uygun bir kullanım vardır?
A) Onun kim olduğunu bilmeden ileri geri konuşuyor.
         B) Boyacılar bugün işi bitiremeyecekler.
C) Bütün bu olup bitenleri senin aklın alıyor mu?
D) Okulda büyük bir gezi düzenlendi.

 1. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi farklı bir yapım eki almıştır?A) Satıcıya ilgi göstermedi.B) O görücü usulüyle evlenmiş.

  C) Dikkat et, kırıcı oluyorsun.

  D) Yolcu henüz gelmedi.

 2. Aşağıdaki kelimelerin hangisi birden çok yapım eki almıştır?A) imzalandıB) zorluk

  C) aralık

  D) toprakladı

 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türemiş sözcük yoktur?A) Küçük kız taşlık yoldan geçerek ormanlık alana vardı.B) Adamlardan biri yolun ortasında durdu.

  C) Küçük kız kulübeye vardığında kulübenin kapısının kilitli olduğunu gördü.

  D) Sana hediyelik kalemler verecekmiş.

 4. Aşağıdaki sözcüklerin hangisi hem yapım hem çekim eki almıştır?A) KitaplıklarB) Bilgisayar

  C) Kalemlik

  D) Ağaçtan

 5. Altı çizili sözcüklerin hangisi hem yapım hem çekim eki almıştır?A) Kalemlerimden birini sen al.B) Tahtayı nöbetçi sildi.

  C) Öğrenciler ödevlerini getirdiler.

  D) Sınıfımızda kitaplık bulunuyor.

 6. Aşağıdaki kelimelerden hangisi sadece çekim eki almıştır?A) yazılarındaB) gözlemledi

  C) bilgin

  D) alırsın

 7. Aşağıdakilerden hangisi çekim eki almamıştır?A) çocuklukB) yollar

  C) evim

  D) ağaçta

 8. Aşağıdaki eklerden hangisi, “odun” sözcüğünün anlamını değiştirir?a) –lar b) -cu c) -dan    d) –a
 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türemiş sözcük kullanılmamıştır?A) Bazı çiçekler tıpta da kullanılır.B) Derslerini her gün keyifle çalışır.

  C) Bu yapıt sizin de ilginizi çeker.

  D) Bahçemizde bir eğlence düzenledik.

6. Sınıf Yapım Çekim Ekleri Testi ve Cevapları GÖR
1-B 2-B 3-C 4-A 5-B 6-D 7-A 8-B 9-A 10-C 11-D 12-A 13-B 14-B

“6. Sınıf Yapım ve Çekim Ekleri Testi ve Cevapları” üzerine 13 yorum

Yorum yapın