6. Sınıf Türkçe 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Test Çöz

6. Sınıf Türkçe 1. dönem 2. yazılı soruları test çöz sayfasındasınız. Buradan teste başla butonuna basarak yazılı sorularını çözmeye hemen başlayabilirsiniz. 6. sınıf Türkçe 1.dönem 2.yazılı soruları indirmesiz çöz.

Soru Sayısı: 20

Sınav Süresi: 35 dakika

Bölüm: 6. Sınıf Türkçe 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Çöz

Tebrikler - 6. Sınıf Türkçe 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Test Çöz adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Daha o zamanlar Pozantı kasaba değildi. Akşam, soğuk bir saatte trenden iner inmez karşımızda istasyon binasıyla ufak, boyasız derme çatma bir baraka gördük. Orada rastladığım ilk adama yatacak bir yerin olup olmadığını sordum.

Bu metindeki altı çizili cümlede kullanılan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Öyküleme
B
Betimleme
C
Tartışma
D
Açıklama
Soru 2

Öznel anlatım, kişisel görüşler içerir. Nesnel anlatım ise kişisel görüşlerden uzak, kanıtlanabilir yargılarla oluşturulur.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel anlatım vardır?

A
Ülkemizde yüz doksan üç çeşit peynir üretiliyor.
B
Yapay zekâ sistemlerinin istenilen seviyede olmadığı düşünülüyor.
C
Teleskopun çapı ne kadar genişse o kadar güçlüdür.
D
Son günlerde ülkemizde bir uzay merkezi kuruluyor.
Soru 3

Varlıklı, görgülü bir ailenin el bebek gül bebek yetiştirilmiş bir çocuğusunuz.

Bu cümledeki altı çizili deyimin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
  Nazlı, şımarık
B
  Komik, şakacı
C
  Çok gezen
D
  Değer biçilmeyen
Soru 4

Düşün bu şehrin garip gecelerini

Düşün yalnızlıklar içinde beni

Hani bir resmim kalmıştı sende

Onu olsun yalnız bırakma emi

Bu dörtlükte kullanılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kişileştirme
B
Konuşturma
C
Benzetme
D
Tezat
Soru 5

Yumuşak rüzgârlar eser;

Çimenlerde yârim gezer,

Yanılır, bana gülümser;

Mayıs’ta gönlüm delidir.

Bu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vatan özlemi
B
Bahar mutluluğu
C
Şaşırma
D
Yalnızlık
Soru 6

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur?

A
Okulun önünde kuşku çektiğinden oradan hemen ayrıldı.
B
Arabasını evin önünde göremeyince deliye döndü.
C
Bu sene baharda çok yağmur yağdığından ağaçlar çiçek açamadı.
D
Okulda başından geçenleri annesine anlattı.
Soru 7
  1. İç – dış
  2. Sık – seyrek
  3. Kirli – kirsiz
  4. Bulanık – berrak
Numaralanmış zıt anlamlı sözcük eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A
 1
B
 2
C
 3
D
 4
Soru 8

(I) Muzaffer İzgi “Pazar Kuşları” adlı çocuk romanında köyden kente gelen Anadolu insanın uyum sorunlarını işlemektedir. (II) İzgü’nün başka yapıtlarında olduğu gibi bu eserde de gülmece ögesi öndedir. (III) Eserin, hareketli ve bol konuşmalı bir anlatımı vardır. (IV) Dili de oldukça sade olan roman tam bizim sınıflara göre.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?

A
 l
B
 ll
C
 lll
D
 lV
Soru 9

Adların yerini çeşitli yönlerden tutan sözcüklere zamir (adıl) adı verilir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla zamir vardır?

A
 Kendi düşen ağlamaz, derler.
B
 Beni benden alırsan seni sana bırakmam.
C
 Türkçem benim ses bayrağım!
D
 Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda!
Soru 10

Canım oğlum, yıllar önce senin de yazları gittiğin kasabada yaşıyorduk. Babamın küçük tatlıcı dükkânı vardı. Annem, evde bütün gün temizlik yapardı. Her aybaşı babam elinde bazen iki bazen tek bilezikle gelir, annemin bileğine takardı. Annemin içten içe gönendiği, sevindiğini görürdüm. O akşamlar her akşamdan daha güzel geçerdi bana göre. Babam da annem de neşeli olurlardı. Babam eğlenceli bir adamdı. Her durumun gülünç bir yanını bulur çıkarır, bizi kahkahalara boğardı.

Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
 Deneme
B
 Mektup
C
 Fıkra
D
 Öykü
Soru 11

Sen beni sevmedin ya

Ben de gidip herkesi sevdim

Ve herkese böldüm kendimi

Herkese az az düştüm

Ve kimseye yetmedim

Bu dizelerde altı çizili sözcüklerin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
 İsim
B
 Sıfat
C
 Zamir
D
 Edat
Soru 12

Akşam caddelerin kalabalık zamanında köşe başına bir çocuk gelirdi. Siyah bir çarşafa bürünen kadın elleriyle çarşafın yüzüne kapatır, yalnız iki siyah göz, sokağın yarı aydınlığında, parıltısız, önüne bakardı. Çocuk yanında ayakta dururken o çömelir, küçük bir çuvaldan birtakım oyuncaklar çıkarırdı. Bunlar bir değneğin ucuna takılmış bir çift tahta tekerlekti. Tekerleklerin üzerinde iki yuvarlak arasına çivilenmiş dört çubuktan ibaret kameriye fırıl fırıl dönüyordu.

Bu metinin anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Bir olay etrafında şekillenmiştir.
B
kişi ağzından anlatım yapılmıştır
C
İkileme kullanılmıştır.
D
Tanımlara yer verilmiştir.
Soru 13

A >>> Bağlama üstünde yer alan perde adlarını ve notaların yerlerini anlamlandırın. I >>>  Bu hareketlerle birlikte ilk sesler ortaya çıkmış bir tını yakalanmış olacaktır. K >>> Bağlamayı çalmaya başlamadan önce doğru tutuş ve duruş pozisyonları edinilmelidir. T >>>  Mızrap, bir diğer adı ile tezene olan aparat ile bileğin alt-üst hareketleriyle birlikte tel üzerinde çalışmalar gerçekleştirin.

“A, I, K, T” harfleriyle gösterilen cümleler olayın oluş sırasına göre sıralandığında aşağıdaki kelimelerden hangisi oluşur?

A
ATKI
B
KITA
C
TAKI
D
KATI
Soru 14

Haydar Amca babamın çözdüğü telise avcunu daldırıp buğdaya baktı, “İyice elemişler.” dedi. Taşın üzerinde buğdayın azar döküldüğü oluk, yanında tekne, kayışlar, sarkan kendir ipler… Babama “Hadi başlayalım!” dedi. Babam birkaç teneke boşalttı tekneye, kalanını birlikte kaldırarak döktüler.

Bu metinde aşağıdaki hikâye unsurlarından hangisi yoktur?

A
Zaman
B
Kişiler
C
Mekân
D
Olay
Soru 15

Çatma, kurban olayın, çehreni ey nazlı hilâl!

Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet bu celâl?

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl.

Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklal.

Bu dörtlüğün ilk dizesinde şair aşağıdakilerden hangisine seslenmiştir?

A
Şehitlere
B
Bayrağa
C
Askerlere
D
Hakk’a
Soru 16
Aşağıdaki altı çizili sözlerden hangisi deyim değildir?
A
Burun da önemli duyu organlarımızdan
B
Sinem ile Faik Bey uzun bir müddet gözden kayboldular.
C
Çok kızgın bir fikir çarpışmasının üzerine gelmişim, kulak kesildim.
D
Cin yahut periler bu evi elden kaçırmamak için ne kadar hırçınlık etseler yeridir.
Soru 17

Bir kişi ya da bir topluluk, isteğine kavuşabilmek için sesini yükseltmelidir.

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu açıklamayla aynı doğrultudadır?

A
Gök gürlemeden yağmur yağmaz.
B
Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi.
C
Göğe direk, denize kapak olmaz.
D
Gökten zembille mi indi?
Soru 18

Meraklının heyecandan nefesi kesilmişti. Havuza dalınca derin bir soluk alıp kendine geldi. Gülümsüyordu, biraz önceki karamsarlığından eser kalmamıştı. Neden büyük denizlere girip geri döneceğini anlamıştı.

Bu cümle grubunda altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A
  Hiçbir belirti olmamak
B
  Yüzeysel incelemek
C
  Kaleme alamamak
D
  Gözden kaybolmak
Soru 19
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kökü bakımından diğerlerinden farklıdır?
A
kelebeklerin
B
susuz
C
gülüşü
D
neşeli
Soru 20

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük belirtili isim tamlamasıdır?

A) Yeni bir kredi kartı almak için bankaya gittim.

B) Bana bir su bardağı alır mısın?

C) Kalemin ucunu sen mi kırdın, oğlum?

D) Çok sevdim yalan oldu.

A
 
B
 
C
 
D
 
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

Yorum yapın