6. Sınıf Matematik Deneme Sınavı Çöz 5

6. Sınıf Matematik Deneme Sınavı Çöz 5 başlıklı testimiz MEB kazanımlarına ve müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır. Daha fazla 6. sınıf matematik deneme sınavını online olarak buradan çözebilirsiniz.

Tebrikler - 6. Sınıf Matematik Deneme Sınavı Çöz 5 adlı testimizi başarıyla tamamladınız.

Sınavda size  %%TIME_ALLOWED%% saniye verildi %%TIME_USED%% saniyede sınavı tamamladınız.

Bu sınavda sorulan %%TOTAL%% soruya karşılık, %%SCORE%% doğru %%WRONG_ANSWERS%% yanlış cevap verdiniz.

Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

Sınav sonucunuz hakkındaki değerlendirmemiz: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir yoga stüdyosunda boyu 51 cm olan özdeş 16 minder, bir doğru boyunca aralarında 26 cm boşluk olacak şekilde sıralı bir şekilde yerleştirilmiştir. İlk minder ile duvar arasında boşluk olmayıp, son minder ile duvar arasında 26 cm boşluk vardır.

Buna göre K ile L arasındaki uzunluğun santimetre cinsinden değerini veren ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A
16 · (51 - 26)
B
16 · (51 + 26)
C
16 · 51 + 15 · 26
D
15 · 51 + 26
Soru 2

Yukarıda 2’nin doğal sayı kuvvetleri kadar ağırlığa sahip olan ve her birinden sadece birer tane olmak üzere kütleleri kilogram cinsinden verilen 8 koli vardır.

Kargo şirketi bu araca 172 kilogram yük yüklediğine göre kütleleri verilen aşağıdaki kolilerden hangisini almıştır?

A
B
C
D
Soru 3

Yukarıdaki görselde 1. aşamada 3 kaktüs, 2. aşamada ise bir önceki kaktüsün her birinden 3 tane olacak şekilde verilmiştir.

Kaktüslerin düzeni bu şekilde devam ettiğine göre 6. aşamada elde edilen kaktüs sayısı kaçtır?

A
27
B
81
C
243
D
729
Soru 4

Bir belediye koşu yolunun kenarlarını eşit aralıklarla ağaçlandırmak istiyor. Yolun bir tarafına 30 metre aralıklarla çam ağacı, diğer tarafına ise 48 metre aralıklarla kavak ağacı dikilmiştir. Ağaç dikimi başlangıç noktasından bitiş noktasına kadar eşit aralıklarla yapılmıştır.

una göre koşu yolunun uzunluğu kaç metre olabilir?

A
480
B
450
C
360
D
270
Soru 5

Serhat Bey oturma odasının zeminine yukarıda verilen şekildeki gibi düz ve desenli olmak üzere iki çeşit fayans döşemek istiyor.

Buna göre toplam döşenecek fayans sayısını gösteren matematiksel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A
6 + 7 · 4
B
6² · 11
C
6 · 7 + 4
D
6 · (7 + 4)
Soru 6

Esra Hanım, mutfağındaki rafa özdeş bardaklardan Şekil 1’deki gibi bir bardak koyduğunda bardağın yüksekliği 8 cm, Şekil 2’deki gibi iç içe iki tane koyduğunda şeklin yüksekliği 12 cm, Şekil 3’teki gibi iç içe üç tane koyduğunda şeklin yüksekliği 16 cm olmaktadır. Esra Hanım’ın rafına iç içe koyulmuş en fazla 14 bardak sığmakta ve rafın üst noktası ile en son koyulan bardak arasında 2 cm boşluk kalmaktadır.

Buna göre bu rafın yüksekliği kaç santimetredir?

A
58
B
60
C
62
D
64
Soru 7

Aşağıda yükseklikleri aynı eş çekmecelerden ve farklı yükseklikteki kapaklardan oluşan bir dolap verilmiştir.

Bu dolabın sağ tarafındaki çekmeceler ve kapaklar sökülerek yerine 30 cm yüksekliğindeki eş çekmecelerden takılacaktır.

Buna göre dolabın sağ tarafına bu çekmecelerden en çok kaç tane yerleştirilir?

A
6
B
8
C
10
D
12
Soru 8

Fotoğrafçılığı merak eden Aslı ve Özlem’in aldıkları fotoğraf makineleri aşağıda gösterilmiştir.

• Aslı fotoğraf makinesinin 1350 TL’sini peşin, geri kalan kısmını 15 ay taksitle almıştır.

• Özlem fotoğraf makinesini alırken hiç peşinat vermemiş tamamını 18 ay eşit taksitle almıştır.

• Özlem’in bir taksit tutarı, Aslı’nın bir taksit tutarından 120 TL fazladır.

Buna göre Özlem fotoğraf makinesini kaçTL’ye almıştır?

A
5580
B
5560
C
3215
D
2160
Soru 9

Tuğba Öğretmen, öğrencilerine bir doğal sayının çarpanlarını öğretmek amacıyla çiçek etkinliği yaptırıyor.

Örneğin;

32 sayısının doğal sayı çarpanlarının her birini yaprak şeklindeki renkli kâğıtlara küçükten büyüğe doğru yazdırıp, ortadaki dairenin içine sayının kendisini yazarak aşağıdaki çiçek modelini oluşturuyor.

Buna göre 48 sayısını doğru modelleyen bir öğrencinin aşağıdaki çiçek modellerinden hangisini yapması beklenir?

A
B
C
D
Soru 10

Pınar, anneler gününde annesine hediye almak için para biriktiriyor. Bunun için aşağıda verilen hesaplamayı yapıyor.

Ancak Pınar babasının verdiği ekstra harçlığı da katarak;

• Birinci hafta 60 TL biriktiriyor.

• Geriye kalan parayı her hafta eşit miktarda olacak şekilde 5 haftada biriktiriyor.

Buna göre Pınar planladığı hesaplama ile değil de uyguladığı para biriktirme yönteminde birinci hafta hariç diğer haftalarda kaçar TL biriktirmiştir?

A
40
B
42
C
50
D
52
Soru 11

Aşağıda bazı şekiller ve bu şekillerin ifade ettiği işlemler verilmiştir.

ile modellenen işlemin sonucu kaçtır?

A
2
B
3
C
4
D
5
Soru 12

Mete, Stem Kulübü için bir müzik aleti olan gitarı bir bilgisayar ekranına bağlayarak notalar sayesinde çıkarma işlemi yapabilen bir hesap makinesine dönüştürüyor. Bu dönüşümde sol anahtarı ve müzik notası işaretine bilgisayardan basıyor.

Buna göre son durumda ortaya çıkan sayının 4 ile bölümünden kalan kaçtır?

A
B
C
D
Soru 13

Yukarıda verilen şekilde;

• Dairelerin içinde yazan sayıların ortak bölenlerinin en büyüğü sırasıyla A, B ve C’dir.

• Karelerin içinde yazan sayılardan A ve C’nin en küçük ortak katı D’dir.

Buna göre D sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
12
B
24
C
72
D
108
Soru 14

Yukarıda Şekil 1’de verilen dikdörtgen şeklindeki kumaşın bir yüzeyi desensiz, bir yüzeyi de desenlidir. Terzi Serap Hanım, kumaşın 25 cm ve 10 cm’lik parçalarını Şekil 2’deki gibi katladığında Şekil 3 elde edilmiştir.

Buna göre katlama sonucu oluşan Şekil 3’teki desensiz kumaşın alanını santimetrekare cinsinden veren ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A
80 · (100 - 70) = 80 · 100 - 80 · 70
B
100 · (80 - 50) = 100 · 80 - 100 · 50
C
80 · (50 - 30) = 80 · 50 - 80 · 30
D
100 · (50 - 20) = 100 · 50 - 100 · 20
Soru 15

Bir öğretmen öğrencilerine üslü ifadeleri anlatmak için bir oyun tasarlıyor. Tasarlanan bu oyunda ortadaki tuşa basıldığında 1. tablete bağlı olan sarı lamba veya 2. tablete bağlı olan mavi lamba yanıyor. Bu oyundaki tabletler, tabletteki sayılar, tablete bağlı lambalar ve tuş aşağıda verilmiştir.

Bu düzeneğe göre tuşa basıldığında; • Sarı lamba yanarsa 1. tabletteki en küçük sayının karesi hesaplanıyor. • Mavi lamba yanarsa 2. tabletteki en büyük sayı taban, en küçük sayı da kuvvet olacak şekilde bir üslü ifade hesaplanıyor.

Tuşa iki kere basıldığında önce mavi lamba daha sonra sarı lamba yandığına göre hesaplanan değerlerin toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
49
B
50
C
53
D
64
Soru 16

Aşağıda bir otobüs firmasının müşterileri için hazırlamış olduğu otobüs koltuk numaralarının planı verilmiştir.

Bu otobüsün özelliği koltuk numaralarının hepsinin asal sayı olmasıdır. Numaralandırma işlemi şekilde verilen düzene göre devam etmektedir.

Buna göre;

I. C sırasındaki K koltuğunun numarası 47’dir.

II. D sırasındaki L koltuğunun numarası 83’tür.

III. A sırasındaki M koltuğunun numarası 97’dir.

ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
Soru 17

Aşağıdaki tabloda vize almak isteyen bazı kişilerin özellikleri verilmiştir. Tablo: Vize Başvurusunda Bulunan Kişilerin

Özellikleri

Bu konsoloslukta gezmek ve çalışmak için iki tür vize verilmektedir. Gezmek için verilen vize A kümesiyle, çalışmak için verilen vize B kümesiyle gösterilmektedir. • Çalışmak için verilen vizede hem daha önce yurt dışına çıkma şartı hem de yeteri düzeyde İngilizce bilme şartı vardır. • Gezmek için verilen vizede ise sadece yeteri düzeyde İngilizce bilme şartı vardır.

Buna göre kümesinin eleman sayısı kaçtır?

A
1
B
3
C
4
D
7
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
17 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617Son
Geri dön

Yorum yapın