6. Sınıf İpek Yolunda Türkler Testi Online Çöz 3 (Çözümlü)

6. Sınıf sosyal bilgiler İpek Yolunda Türkler ünite konu testi online çöz. İpek Yolunda Türkler çözümlü test online.

ÜNİTE: İPEK YOLUNDA TÜRKLER

ÖĞRENME ALANI: Kültür ve Miras

Kazanımlar:
(7. Örnek incelemeler yoluyla kutlama ve törenlerimizdeki uygulamaların kültürümüzü oluşturan unsurlarla ilişkisini değişim ve süreklilik açısından değerlendirir.
8.Orta Asya ilk Türk devletleri ve Türk-İslam devletlerinin Türk kültür, sanat ve estetik anlayışına katkılarına kanıtlar gösterir.)

 

Tebrikler - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler İpek Yolunda Türkler Çözümlü Testi 3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
 • Türkler, İslamiyet’i kabul ettikten sonra bu dinin yayılması ve korunması için çalıştılar. İlk Müslüman Türk devletlerinden Karahanlılar, Orta Asya’ da İslamiyet’ i yaydılar.
Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
A
Türklerin İslamiyet’ e hizmetlerinden
B
Türklerdeki veraset sisteminden
C
Türk devletlerindeki ekonomik hayattan
D
Türk devletinin yönetim biçiminden
1 numaralı soru için açıklama 
Çözüm: Paragrafta, Türklerin İslamiyet’i kabul ettikten sonra bu dinin yayılması ve korunması için çalışmalarından, Karahanlıların, Orta Asya’ da İslamiyet’i yaymalarından söz edilmektedir. Dolayısıyla Türklerin İslamiyet’e hizmetlerine vurgu yapılmıştı. Doğru yanıt A’ dır.
Soru 2
 1. Halkı ve yöneticileri Müslüman olan ilk Türk devletidir.
 2. Türkistan’ da Bilge Kül Kadir Han tarafından kurulmuştur..
 3. Kaşgarlı Mahmut Karahanlıların yetiştirdiği bilginlerden biridir.
Karahanlılarla ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A
    Yalnız I
B
    Yalnız II
C
    II ve III
D
  I, II ve III
2 numaralı soru için açıklama 
Çözüm: Karahanlılar, halkı ve yöneticileri Müslüman olan ilk Türk devletidir. Türkistan’da Bilge Kül Kadir Han tarafından kurulmuştur. Kaşgarlı Mahmut, Karahanlıların yetiştirdiği bilginlerden biridir. Dolayısıyla soruda verilen öncüllerden üçü de doğrudur. Yanıt D
Soru 3
 • Kuzey Hindistan, Afganistan ve İran’ın doğusunda kuruldu.
 • Samanoğullarının Türk komutanlarından Alp Tigin devletin kurucusu kabul edilir.
 • İlk Müslüman Türk devletlerden biridir.
Yukarıda özellikleri verilen devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A
Karahanlılar
B
Büyük Selçuklu
C
Gazneliler
D
Tolunoğulları
3 numaralı soru için açıklama 
Çözüm: Soruda özellikleri verilen devlet Gaznelilerdir. Gazneliler Devleti; Kuzey Hindistan, Afganistan ve İran’ın doğusunda kuruldu. Samanoğullarının Türk komutanlarından Alp Tigin bu devletin kurucusu kabul edilir. İlk Müslüman Türk devletlerinden biridir. Dolayısıyla doğru yanıt C’ dir.
Soru 4
 • İslamiyet’i kabul eden Türklerin hayat tarzlarında ve geleneklerinde önemli değişiklikler olmuştur.
 • Bununla beraber İslamiyetten önceki Türk gelenekleri önemini korumaya devam etmiştir.
Bu bilgilere bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
  İslamiyet’i kabul eden Türkler milli özelliklerini de devam ettirmiştir.
B
  Yeni bir dine giren Türkler Araplaşmıştır.
C
  İslam dinini kabul eden Türkler önceki geleneklerini tamamen unutmuşlardır.
D
 İslamiyet, Türklerin yaşantılarında hiçbir değişikliğe neden olmamıştır.
4 numaralı soru için açıklama 
Çözüm: Türkler İslamiyet’i kabul ettikten sonra yaşantılarının bazı alanlarında değişiklik yapmışlardır. İslam dışı geleneklerini terk etmişler, İslamiyet’e aykırı olmayan geleneklerini devam ettirmişlerdir. Dolayısıyla İslamiyet’i kabul eden Türkler milli özelliklerini de devam ettirmişlerdir.
Soru 5
Karahanlıların aşağıdaki özelliklerinden hangisi devletin parçalanmasında ve yıkılmasında etkili olmuştur?
A
İlk Türk İslam devletlerinden biri olması
B
Türkçe’yi resmi dil olarak kabul etmeleri
C
Hükümdarlarına “Han” unvanı vermeleri
D
Ülkenin hükümdar ailesinin ortak malı sayılması
5 numaralı soru için açıklama 
Çözüm: Karahanlılar Orta Asya Türk geleneklerini sürdürmüşler, hükümdarlarına “Han” unvanı vermişler Kurultay adı verilen danışma meclisini devam ettirmişlerdir. Ülke topraklarını hükümdar ailesinin ortak malı saymışlardır. Bunlardan ülke topraklarının hükümdar ailesinin ortak malı olarak kabul edilmesi parçalanmanın nedenlerindendir. Çünkü ülkenin hanedan üyeleri arasında paylaşılması parçalanmayı ve yıkılmayı kolaylaştırmıştır.
Soru 6
 • 751 Talas Savaşı’nın sonuçlarıyla ilgili olarak;
 1. Orta Asya’nın Çinlileşmesi önlenip İslamlaşma süreci başlamıştır.
 2. Türk – Arap yakınlaşması, Türklerin İslamiyet’e girmelerine ortam hazırlamıştır.
 3. Türk – İslam tarihi başlamıştır.
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
II ve III
D
I, II ve III
6 numaralı soru için açıklama 
Çözüm: 751 Talas Savaşı’nın sonucunda; – Orta Asya’nın Çinlileşmesi önlenip İslamlaşma süreci başlamıştır. – Türk – Arap yakınlaşması, Türklerin İslamiyet’e girmelerine ortam hazırlamıştır. – Böylece Türk – İslam tarihi başlamıştır. Dolayısıyla soruda verilen öncüllerden üçü de doğrudur.
Soru 7
 • Oğuz Türkleri tarafından kurulmuştur. Bilinen ilk hükümdarı Selçuk Bey’ dir. 1040 yılında Gaznelileri Dandanakan Savaşı’nda mağlup etmişler, 1071 yılında da Bizans’la yaptıkları Malazgirt Savaşı sonunda Anadolu’nun Türklere yurt olmasını sağlamışlardır.
Yukarıda Müslüman Türk devletlerinden hangisi anlatılmıştır?
A
İhşidler
B
Tolunoğulları
C
Büyük Selçuklular
D
Karahanlılar
7 numaralı soru için açıklama 
Çözüm: Büyük Selçuklu Devleti, Oğuz Türkleri tarafından kurulmuştur. Bilinen ilk hükümdarı Selçuk Bey’dir. 1040 yılında Gaznelileri Dandanakan Savaşı’nda mağlup etmişler. 1071’de Bizans’la yaptıkları Malazgirt Savaşı sonunda Anadolu’nun Türklere yurt olmasını sağlamışlardır. Doğru yanıt C’dir.
Soru 8
Malazgirt Savaşı’nın sonuçlarından hangisinin Anadolu’nun Türk yurdu olmasını kolaylaştırmadığı söylenebilir?
A
Bizans’ın askeri gücünün kırılması
B
Haçlı Seferleri’ne yol açması
C
Bizans İmparatorunun esir alınması
D
Türkmenlerin Anadolu’ya yerleşmesi
8 numaralı soru için açıklama 
Çözüm: Malazgirt Savaşı’nın sonucunda Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlamaları üzerine; Türklerle başa çıkamayacağını anlayan Bizans İmparatorluğu Avrupa’dan yardım istedi. Bu durum Haçlı Seferleri’nin başlamasına neden oldu. Haçlı Seferleri sonucunda Anadolu’nun Türkleşmesi gecikti. Bu nedenle Malazgirt Savaşı’nın sonuçlarından “Haçlı Seferleri’ne yol açması” Anadolu’nun Türkleşmesini kolaylaştırmamıştır, denilebilir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
8 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678Son
Geri dön

“6. Sınıf İpek Yolunda Türkler Testi Online Çöz 3 (Çözümlü)” üzerine bir yorum

Yorum yapın