6. Sınıf Hukuk ve Adalet 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Çöz

6. Sınıf Hukuk ve Adalet 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Çöz

6. Sınıf Hukuk ve Adalet 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Çöz güncel MEB müfredatına uygun sorular ile hazırlanmıştır. 6. Sınıf Hukuk ve Adalet 1. Dönem 2. Yazılı sorularını test olarak indirmesiz çözmek için teste başla butonuna basmanız yeterlidir.

Soru sayısı: 20

Sınav süresi: 35 dakika

Tebrikler - 6. Sınıf Hukuk ve Adalet 1. Dönem 2. Yazılı Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İyi ve kötü yargılarıyla insan davranışlarının değerlendirilmesinde ve koyduğu kurallarla bu davranışların belirlenmesinde etkilidir. Örneğin, yaşlı insanlara yardım etmek toplum tarafından olumlu bir davranış olarak nitelendirilir. Bu kurala uygun davranışlar “iyi”, uygun olmayan davranışlar “kötü” diye değerlendirilir. Kötü davranan kişiler toplum tarafından ayıplanabilir.

Yukarıda verilen açıklama aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

A
Hukuk kuralı
B
Ahlak kuralı
C
Örf ve adetler
D
Din kuralı
Soru 2

"Esnerken ağzımızı elimizle kapatmak.” aşağıdaki toplumsal kurallardan hangisi ile ilgilidir?

A
  Görgü kuralı
B
  Ahlak kuralı
C
  Din kuralı
D
  Hukuk kuralı
Soru 3

Kişinin suç işlediği mahkeme kararı ile tespit edilinceye kadar kişi suçsuz sayılır. Bu duruma ……………………denir.

Yukarıdaki boşluğa gelebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A
  Masum sayılma hakkı
B
  Tanıklık etme
C
  Hukuki yaptırım
D
  Adli ceza
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi bir hukuki yaptırım değildir?

A
Tazminat
B
Ceza
C
İcra
D
Şiddet
Soru 5

Adaletin gerçekleşmesi için bütün sorumluluklarını yerine getiren ve kendi koyduğu kurallara kendisi de bağlı olan devlete ………………………………..denir.

Yukarıdaki ifadenin doğru olabilmesi için boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A
Sosyal devlet
B
Hukuk devleti
C
Laik devlet
D
Demokratik devlet
Soru 6

Toplumsal yaşamı düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen kurallar bütünü ………………….kavramıyla ifade edilir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A
Hukuk
B
Adalet
C
Anayasa
D
Devlet
Soru 7

Hukuk devletinde bir suç işlendiğinde ya da herhangi bir hukuk kuralı ihlal edildiğinde bu durumun yaptırımının ne olacağı kurallara bağlanmıştır. Hukuk devletinde keyfilik yoktur, kurallar vardır. Herkes bu kurallara uymakla yükümlüdür. Bu duruma …………………………………..denir.

Yukarıdaki ifade nasıl tamamlanmalıdır?

A
Hukukun üstünlüğü
B
Hukuk devleti
C
Kanun devleti
D
Hukukun önemi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi hukuki bir sorun değildir?

A
Bisiklet kullanırken dikkatsizlikle başkasının arabasına zarar vermek.
B
Bir kimsenin çok yakın bir arkadaşının doğum gününe gitmemesi.
C
Bir öğrencinin okuldan, öğretmeninden habersizolarak ayrılması.
D
Çöplerin sokağa atılması.
Soru 9

“Ekmek, su, aş bulmak gecikebilir.

 Temele taş bulmak gecikebilir.

 Devlete baş bulmak gecikebilir.

 Adalet gecikmez tez verilmeli.”

  Şiirde vurgulanmak istenen nedir?

A
Ekmeğin önemi
B
Devletin önemi
C
Yöneticilerin önemi
D
Adaletin önemi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Çocuklar arasında ırk, renk, cinsiyet ve dil ayrımıgözetilmez.
B
Çocukların, yeterli beslenme, barınma, dinlenmeve tıbbi (sağlık) bakım hakkı vardır.
C
Çocukların sevgi, saygı, korunma ve anlayış görmehakkı vardır.
D
Her çocuğun yeteri kadar oynama hakkı yoktur.
Soru 11

Devlet kurumları ve görevlileri tarafından oluşturulup uygulanan toplumsal kurallar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hukuk kuralı
B
Din kuralı
C
Görgü kuralı
D
Ahlak kuralı
Soru 12

“Bizden yaşça büyük biri geldiğinde ayağa kalkmak.” aşağıdaki toplumsal kurallardan hangisi ile ilgili değildir?

A
Örf ve adetler
B
Ahlak kuralı
C
Görgü kuralı
D
Hukuk kuralı
Soru 13

Adalet kavramını farklı şekilde tanımlamak mümkündür.İlki insanda soyut olarak var olan adalet duygusudur. Örneğin, küçük bir çocuğun yaşça kendisinden büyük bir çocuk tarafından itilip kakılması diğer insanları rahatsız eder. Aynı şekilde bir spor karşılaşmasında hakemin yaptığı açık bir hata izleyenlerin tepkisini çekebilir. Her iki durum adalet duygusu ile açıklanabilir. Bu anlamdaki adalet kişiden kişiye değişebilir. Bir kimsenin adil bulduğu bir kararı bir başka kimse aynı ölçüde adil olarak değerlendirmeyebilir. Bunun sebebi, bu anlamdaki adaletin belli bir kurala ya da önceden belirlenmiş esaslara dayanmaması, sadece duygusal olarak ortaya çıkmasıdır.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A
Adalet kavramı farklı şekilde tanımlanabilir
B
Hakemin yaptığı hata tepki çekebilir
C
Bir kişinin adil bulduğunu başkası bulmayabilir
D
Adalet duygusu her insanda aynıdır.
Soru 14

Madde 42 - Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir. Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılâpları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır.

Yukarıda verilen anayasa maddesi hangi hakla ilgilidir?

A
Çalışma hakkı
B
Eğitim hakkı
C
Seyahat özgürlüğü
D
Konut dokunulmazlığı
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi anayasalarımızdan biri değildir?

A
1924
B
1931
C
1961      
D
1982
Soru 16

Ülkemizde kanunları yapan, değiştiren ve kaldıran kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bakanlar Kurulu
B
TBMM
C
Anayasa Mahkemesi
D
Başbakanlık
Soru 17
Aşağıdaki konulardan hangisi anayasada yer almaz?
A
Devletin temel kurumları
B
Kişi hak ve ödevleri
C
Temel hak ve özgürlükler
D
Trafik kuralları
Soru 18

…………………………..kişilerin devletle veya toplumlaolan ilişkilerini düzenleyen kurallardan doğan, vatandaşların devlete karşı sahip oldukları haklardır. Örneğin, yerleşme ve seyahat etme ile eğitim ve öğrenim hakları, zorla çalıştırma yasağı, haberleşmehürriyeti, hak arama hürriyeti, ailenin korunması, sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması, gibi temel hak ve hürriyetler buna örnektir.

Parçada boş bırakılan yere ne yazılmalıdır?

A
Özel Haklar
B
Vatandaşlık Hakları
C
Kamu hakları
D
Hiçbiri
Soru 19

Şikayetle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Bireylerin, hak ihlali durumunda haklarının korunması için yaptıkları başvuru yolu olarak nitelendirilebilir.
B
Cumhuriyet savcısı suçluyu yargılayıp cezasını verir.
C
Şikâyetin olabilmesi için mutlaka bir suç durumunun var olması gerekir.
D
Suç işlendiğinde bireyler polis, jandarma ya da Cumhuriyet savcısına başvuruda bulunurlar.
Soru 20

Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz. Örneğin bir kimse rızası olmaksızın ameliyata alınamaz.

Yukarıda verilen açıklama aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

A
Mülkiyet hakkı
B
Özel hayatın gizliliği
C
Kişi dokunulmazlığı
D
Çalışma hakkı
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

Yorum yapın