6. Sınıf Fen Bilimleri Maddenin Tanecikli Yapısı Testi Çöz 1 (Çözümlü)

6. Sınıf Fen Bilimleri maddenin tanecikli yapısı testini online çözeceksiniz. 6. Sınıf maddenin tanecikli yapısı testi ve cevap anahtarı sınav sonunda sizlere gösterilecektir. Maddenin tanecikli yapısı çözümlü bir testtir. Sınav sonunda doğru ve yanlışlarınız (varsa) ile birlikte soruların çözümlerini de görebileceksiniz.

ÖĞRENME ALANI: MADDE VE DEĞİŞİM
ÜNİTE 3: MADDENİN TANECİKLİ YAPISI
KAZANIM:
1. Maddenin yapı taşları olan atom

Bu testte 8 soru soruldu, 8 soruya karşılık 16 dakika verildi. Başarılar dileriz.

Tebrikler - 6. Sınıf Maddenin Tanecikli Yapısı Testi Çöz 1 (ÇÖZÜMLÜ) adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
 • Maddenin en küçük birimine...........................denir..................ların birbirleriyle bağlanması sonucu moleküller oluşur.
 • Yukarıdaki cümlelerde boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A
  Atom
B
  Hücre
C
  Element
D
  Parçacık
1 numaralı soru için açıklama 
Çözüm: Maddenin en küçük birimi atomdur ve atomların birbirleriyle bağlanmasıyla moleküller oluşur. Hücre ise canlının en küçük birimidir. Element aynı atomların bir araya gelmesiyle oluşan saf maddeye denir. Bir bütünün küçük bir kısmına parçacık denir.
Soru 2
 • Bir miktar şekeri su içine ilave ettiğimizde şekeri görmememize rağmen tadını alırız.
Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
  Şeker suda erimiştir.
B
  Şekerin suyun içinde görünemeyecek kadar küçük taneler halinde dağılmıştır.
C
  Kimyasal bir değişim olmuştur.
D
  Suyun yapısı bozulmuştur.
2 numaralı soru için açıklama 
Çözüm: Şeker suyun içinde çok küçük tanecikler halinde dağılır. Bu nedenle şekeri suyun içinde görmememize rağmen tadını alırız.(B doğru) Erime hal değişimidir. (katı → sıvı) oysaki şeker suda erimez suyun içinde dağılır. (A yanlış) Şekerin suda dağılması yani çözünmesi fiziksel bir olaydır. (C yanlış) İki madde karıştırıldığında ikisinin de yapısı değişmez.(D yanlış)
Soru 3
Demir küp, su ve hidrojen gazı bir ısıtıcı yardımıyla zamanla ısıtılıyor. Isıtma işlemi sonucunda;
 • – Demir küp kütlesi değişmezken kenar uzunluklarının arttığı
 • – Su kütlesi değişmezken su seviyesinin arttığı,
 • – Hidrojen gazının kütlesi değişmezken pistonun yukarıya doğru hareket ettiği gözlemlenmiştir.
Bu değişimlere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A
    Üçünde de bulunan tanecikler birbirinden uzaklaşmıştır.
B
    Üçünün de hacmi artmıştır.
C
    Üçü de genleşmiştir.
D
    Suyun yapısı değişmiştir.
E
 
3 numaralı soru için açıklama 
Çözüm: Yapılan ısıtma işlemi sonucunda, üç maddenin de tanecikler birbirinden uzaklaşmıştır. Bu durumda üçünün de hacmi artmıştır ve üçü de genleşmiştir. Suyun yapısında bir değişme olmamıştır. Yine aynı sudur sadece ısıtılınca tanecikleri birbirinden uzaklaşmış yani hacmi artmıştır. Bu da suyun genleştiğini gösterir.
Soru 4
Bir bakır küre ile ilgili değişik sıcaklıklardaki kütle ve hacim değerleri aşağıdaki gibidir. Bu tabloya göre bakır küre ısıtılınca
 1. Tanecikler birbirinden uzaklaşır.
 2. Hacmi artar
 3. Genleşir
İfadelerden hangileri doğrudur?
A
  Yalnız I
B
  I ve III
C
  II ve III
D
  I, II ve III
4 numaralı soru için açıklama 
Çözüm: Tabloya bakıldığında sıcaklık arttıkça bakır kürenin kütlesi değişmezken hacmi artmıştır. Bu durumda tanecikler birbirinden uzaklaşmıştır sonucuna ulaşılabilir. Çünkü ısınan madde de tanecikler uzaklaşınca hacim artışı gözlemlenir. Sonuçta tanecikler uzaklaşıp hacim artışı olmuşsa bakır küre genleşmiştir. Yani hacim artmıştır. Bu da suyun genleştiğini gösterir.
Soru 5
 • Bir öğrenci bisiklet pompasının ucunu parmağıyla kapatarak pompa kolunu itiyor. Kolu bıraktığında tekrar eski konumuna geliyor.
 • Bu deneme ile öğrenci;
 1. gazların yer değiştirebildiğini
 2. gazların sıkıştırılabildiğini
 3. sıkışan gazdan enerji elde edilebildiği
Sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?
A
  Yalnız I
B
  Yalnız II
C
  I ve II
D
  I, II ve III
5 numaralı soru için açıklama 
Çözüm: Gaz dolu bir pompa ucu kapatılarak pompa kolu ileri itilebildiğine göre gazlar akışkandır yani yer değiştirebilir.(I doğru) Ayrıca daha küçük hacme yerleşebildiklerinden sıkıştırılabilirler.(II doğru) Piston kendiliğinden eski konumuna geldiğine göre bir enerji açığa çıkmıştır. Yani sıkışan gaz eski konumuna gelirken enerji açığa çıkar.(III doğru)
Soru 6
 • Yukarıdaki üç maddeye kuvvet uygulanıyor. Taş parçalanıyor. Hava dolu kaptaki piston aşağı itilebilirken su dolu kaptaki piston hareket ettirilmiyor.
Bu deneme aşağıdaki sonuçlardan hangisini verir?
A
  Basınç uygulandığında yalnız gazlar sıkışır.
B
  Katılar basınca dayanıklıdır.
C
  Sıvılar basınç uygulanınca esnerler. D)
D
  Gazlar basınca karşı dayanıklıdır.
6 numaralı soru için açıklama 
Çözüm: Katılar basınç uygulandığında ya şekil değiştirir ya da parçalanırlar. Sıvılarda basınçla sıkıştırılamaz sadece yer değiştirirler. Gazlarda boşluk bulunduğundan sıkıştırılmaları mümkündür. Örnekteki deneyde bunu ispatlar. Gazlar basınca karşı dayanıklı olsalardı sıkıştırılamazlardı.
Soru 7
Kışın gergin duran elektrik tellerinde yazın sarkmalar gözlemlenir. Bu durum aşağıdaki cümlelerden hangisiyle açıklanabilir?
A
  Katılar ısıtılınca hal değiştirirler.
B
  Katılar basınçla sıkıştırılamazlar.
C
  Katılar sıcaklık artışı ile genleşirler.
D
  Katılar düzenli yapılardır.
7 numaralı soru için açıklama 
Çözüm: Isı arttıkça yani sıcaklık artışıyla katı tanecikler birbirlerinden uzaklaşmaya başlarlar. Buna genleşme denir. Bu nedenle elektrik tellerinde yazın uzama gözlemlenir. Diğer şıklarda belirtilen katı özellikleri bu durumu açıklayan cümleler değildir. Yanıt C
Soru 8
Buz parçası, su ve su buharı bulunan kaplar bir ısıtıcı üzerine konularak ısıtılıyor. Zamanla
 • Buz parçalarının esnediği
 • Su miktarının azaldığı
 • Su buharı bulunan kaptaki pistonun yukarı doğru hareket ettiği
gözlemlenmiştir.
 • Buna göre,
 1. Katılar ısıtılınca eriyebilirler.
 2. Sıvılar ısıtılınca gaz haline geçer.
 3. Gazlar ısıtılınca genleşirler.
İfadelerinden hangileri doğrudur?
A
  Yalnız I
B
  Yalnız III
C
  II ve III
D
  I, II ve III
8 numaralı soru için açıklama 
Çözüm: Buz parçaları bir müddet sonra eridiğine göre buz suyun katı halidir ve katılar ısıtılınca eriyebilirler ifadesini doğrular. Sıvı miktarı zamanla azaldığına göre su buharlaşmış yani gaz haline geçmiştir. Su buharı ısıtılınca piston yukarı hareket ettiğine göre gazlar ısıtılınca genleşir. Cevap D
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
8 tamamladınız.

Yorum yapın