10. Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılı Soruları Test Çöz

10. sınıf tarih dersi 1. dönem 1. yazılı soruları için hazırladığımız 2. online testimizi çözmek için BAŞLA butonuna basınız. 10. sınıf tarih 1. dönem 1. yazılı soruları test olarak hazırlanmış ve indirmesiz çözmeniz için bu sayfada paylaşılmıştır.

10. Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılı Soruları Çöz

Tebrikler - 10. Sınıf Tarih 1.Dönem 1.Yazılı Soruları Çöz 2. Test adlı testimizi başarıyla tamamladınız.

Sınavda size  %%TIME_ALLOWED%% saniye verildi %%TIME_USED%% saniyede sınavı tamamladınız.

Bu sınavda sorulan %%TOTAL%% soruya karşılık, %%SCORE%% doğru %%WRONG_ANSWERS%% yanlış cevap verdiniz.

Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

Sınav sonucunuz hakkındaki değerlendirmemiz: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Sıradaki cümleleri doğru ise (DOĞRU) yanlış ise (YANLIŞ) olarak işaretleyiniz.

Anadolu’ya yönelik ilk Türk akınları yerleşme amaçlıydı.

 
A
DOĞRU
B
YANLIŞ
1 numaralı soru için açıklama 
ANADOLU’YA YAPILAN İLK TÜRK AKINLARI KEŞİF VE GANİMET TOPLAMAK AMAÇLIDIR.
Soru 2
Unesco tarafında Dünya Kültür Mirasları listesinde yer alan Divriği Ulu Cami Mengüceklilere aittir.
A
DOĞRU
B
YANLIŞ
Soru 3
Anadolu Selçuklularında ilk altın para I.İzzettin Keykavus döneminde bastırılmıştır.
A
B
3 numaralı soru için açıklama 
ANADOLU SELÇUKLULARINDA İLK ALTIN PARA I.KILIÇ ARSLAN ZAMANINDA BASTIRILMIŞTIR.
Soru 4
Başarılı olan tek haçlı seferi I.Haçlı seferidir.
A
DOĞRU
B
YANLIŞ
Soru 5
III.Haçlı Seferi sırasında Haçlılar İstanbul’u yağmalamışlardır.
A
DOĞRU
B
YANLIŞ
5 numaralı soru için açıklama 
4.HAÇLI SEFERİ SIRASINDA HAÇLILAR İSTANBUL’U YAĞMALAMIŞLARDIR.
Soru 6
  • Samsun ve Antalya fethedildi.
  • Türkiye Selçukluları zamanında ilk kez denizcilikle uğraşıldı.
Yukarıdaki gelişmeler hangi hükümdar zamanında yapılmıştır?
A
I.Gıyaseddin Keyhüsrev  
B
Alaaddin Keykubat   
C
Süleyman Şah   
D
I.Kılıç Arslan  
E
I.Mesut
Soru 7
Anadolu’daki ilk medrese olarak bilinen Tokat ve Niksar’daki “Yağıbasan Medresesi” aşağıdaki Türk devletlerinden hangisine aittir?
A
Artukoğulları
B
Mengücekler
C
Danişmentliler
D
Çaka Beyliği
E
Saltuklular
Soru 8

1243 Kösedağ Savaşı’ndan sonra Türkiye Selçuklu Devleti otoritesini kaybedince Türkmen beylikleri bulundukları yerlerde bağımsız hareket etmeye başlamışlardır.

Bu durum, aşağıdakilerden hangisini kanıtlar?

A
Anadolu’da üretimin durduğunu
B
Feodal beyliklerin Moğollara tabi olduğunu
C
Anadolu Türk siyasi birliğinin bozulduğunu
D
Anadolu’nun Türkleşmesinin durduğunu
E
Atabeyliklerin bağımsızlıklarına kavuştuğunu
Soru 9
Haçlı Seferlerinin aşağıdaki sonuçlarından hangisi Avrupa’nın doğrudan bilimsel ve kültürel açıdan gelişmesini sağlamıştır?
A
Merkezî krallıkların güç kazanması
B
Pusula, barut, kağıt ve matbaanın Avrupa’ya götürülmesi
C
Kudüs’ün Müslümanların elinde kalması
D
Kilise ve Papa’nın otoritesinin sarsılması
E
Katolik ve Ortodoks kiliseleri arasındaki ayrılıkların artması
Soru 10
Türkiye Selçuklu Devletinde;
  1. Yassı Çimen Savaşı ile Harzemşahların yıkılması,
  2. Baba İshak Ayaklanması’nın güçlükle bastırılması,
  3. Gıyaseddin Keyhüsrev’in vezir Sadettin Köpek’in etkisinde kalması
gelişmelerinden hangileri ülke yönetiminin ve merkezî otoritenin zayıf olduğunu kanıtlar?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön

Yorum yapın