10. Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılı Soruları Çöz

10. sınıf tarih 1. dönem 1. yazılı soruları test olarak hazırlanmış olup online ve indirmesiz çözmeniz için hangisoru.com tarafından bu sayfada paylaşılmıştır. 10. sınıf tarih 1. dönem 1. yazılı soruları güncel MEB müfredatına ve kazanımlarına uygun yazılı sorularından derlenmiştir. 10 adet soru sorulmuştur, 5 adet çoktan seçmeli 5 adet de doğru yanlış sorusu sorulmuştur.

10. Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılı Soruları Çöz

Tebrikler - 9. Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılı Soruları adlı testimizi başarıyla tamamladınız.

Sınavda size  %%TIME_ALLOWED%% saniye verildi %%TIME_USED%% saniyede sınavı tamamladınız.

Bu sınavda sorulan %%TOTAL%% soruya karşılık, %%SCORE%% doğru %%WRONG_ANSWERS%% yanlış cevap verdiniz.

Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

Sınav sonucunuz hakkındaki değerlendirmemiz: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

1-5 arasındaki sorularda cümleler doğru ise (DOĞRU) yanlış ise (YANLIŞ) olarak işaretleyiniz.

Yazının olmadığı tarih öncesi dönemlerin aydınlatılmasında en fazla Paleoğrafya’dan faydalanılır

A
DOĞRU
B
YANLIŞ
1 numaralı soru için açıklama 
PALEOGRAFYA YAZI BİLİMİDİR.YAZIDAN ÖNCEKİ DÖNEMDE FAYDALANILMAZ.YAZIDAN ÖNCEKİ DÖNEMDE EN FAZLA ARKEOLOJİ’DEN YARARLANILIR.
Soru 2
Kitabet, yıllık, berat ve fermanlar yazılı kaynaklar arasında gösterilir.
A
DOĞRU
B
YANLIŞ
Soru 3
Hicri Takvim Türklerin ilk kullandığı takvimdir.
A
DOĞRU
B
YANLIŞ
3 numaralı soru için açıklama 
TÜRKLERİN KULLANDIĞI İLK TAKVİM 12 HAYVANLI TÜRK TAKVİMİDİR.
Soru 4
Tarih öncesi dönemler dünyanın her yerinde aynı anda yaşanmıştır.
A
DOĞRU
B
YANLIŞ
4 numaralı soru için açıklama 
TARİH ÖNCESİ DÖNEMLER YERYÜZÜNDE FARKI ZAMAN DİLİMLERİNDE YAŞANMIŞTIR.
Soru 5
Tarihteki ilk yazılı kanunları Sümerler yapmışlardır.
A
B
Soru 6

1296 yılında Mısır Firavunu II. Ramses’in orduları, Hitit ordularını kendi toprağı olan Suriye’de bulup yok etmek için yola çıktı. Ancak Mısır-Hitit çatışmaları kesin olarak sonuçlanmamış bu durum iki tarafı barış yapmaya zorlamıştır.

Paragrafta bulunan bilgilerde “tarih” biliminin aşağıdaki özelliklerinden hangisine yer verilmemiştir?

A
Yer
B
Zaman
C
Sebep
D
Sonuç
E
Belgelere dayalı olma
Soru 7
Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara’nın tarihini araştıran bir tarihçinin aşağıdakilerden hangisini yapması beklenemez?
A
Kaynaklardan elde ettiği bilgileri birbiri ile karşılaştırma
B
Başka bilim dallarından yararlanma
C
Olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurma
D
Objektif bir tutum sergileme
E
Tarihsel olayları gözlemleme
Soru 8

Malatya yakınlarındaki Arslantepe kazı bölgesinde bir prens mezarının içinde MÖ 3300 yıllarına ait üzerleri işlemeli kılıçlar bulundu. Böylece Alacahöyük’teki kılıcın en eski kılıç olma bilgisi geçerliliğini yitirdi.

Buna göre:

  1. Tarih bilimi kendini yenileyen bir dinamizme sahiptir.
  2. Tarihçiler yeni araştırmalarla tarihî bilgileri güncellemektedirler.
  3. Alacahöyük’te kültürel etkileşim yaşanmıştır.
çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?  
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 9
  • İnsanlık tarihin en uzun dönemi olma
  • Avcı ve toplayıcı yaşam sürme
  • Mağara duvarlarına hayvan ve av sahnelerini çizme
Yukarıda özellikleri verilen Tarih Öncesi Dönem aşağıdakilerden hangisidir?
A
Eski Taş Dönemi (Paleolitik)
B
Orta Taş Dönemi (Mezolitik)
C
Yeni Taş Dönemi (Neolitik)
D
Bakır Dönemi (Kalkolitik)
E
Tunç Dönemi
Soru 10

Dicle ile Fırat Nehirleri arasında kalan Mezopotamya göç yolları üzerinde bulunan, verimli toprakları ve elverişli iklimi olan bir bölgedir.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir?

A
Bölgenin bir çok kez istila ve işgale maruz kalmasına
B
Tanrı Kral anlayışının oluşmasına
C
Laik hukuk kurallarının ortaya çıkmasına
D
Güçlü imparatorlukların kurulmasına
E
Kalıcı mimari eserlerin yapılmasına
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön

Yorum yapın