8. Sınıf Fiiller Testi Çöz (LGS ve Yazılılara Hazırlık)

Fiiller konu testini yazılı sınav niteliğinde ve aynı zamanda Merkezi sınav sistemi Temel Öğretimten Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı olan LGS’a göre hazırlandı. Sizlere sınav sonucunda bu konuyla ilgili sorulardan oluşan testten kaç puan aldığınızı söyleyeceğiz.

8. Sınıf fiiller (Eylemler) testini çözeceksiniz. 8. Sınıf Fiiller testi ile ilgili bazı bilgiler aşağıdaki gibidir:

 • Bu testte toplamda 30 soru sorulmuştur.
 • 30 soruya karşılık 45 dakika süre verilmiştir.
 • Eylemler testinin cevapları sınav sonunda gösterilecektir.

Eylemler konu testi sonucunda HangiSoru sizlere sınavdan kaç aldığınızı söyleyecek. Sınav puanınıza göre sizlere sunduğumuz önerileri dikkate almanızı öneriyoruz.

Tebrikler - Fiiller Konu Testi - 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
 • Doğru sayınız : %%SCORE%% Soru sayısı:  %%TOTAL%% Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%% Yaptığınız yanlış sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
 • Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
 1.   Aşağıdaki dizelerin hangisinde çekimli fiil yoktur?
   
A
Gözlerin gözlerime değince Felaketim olurdu, ağlardım
B
Beni sevmiyordun, bilirdim Bir sevdiğin vardı, duyardım
C
Çöp gibi bir oğlan, ipince Hayırsızın biriydi fikrimce
D
Ne vakit karşımda görsem Öldüreceğimden korkardım
Soru 2
 1.    Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi birleşik çekimli bir fiildir?
   
A
İşimizi erkenden bitirip de eve gidebilsek.
B
Böyle bir tartışmaya lütfen girmeyelim.
C
Sorular karşısında sıkıntıya düşüyordu.
D
Kendisine yöneltilen sorulara mantıklı cevaplar verdi
Soru 3
 1. 1.   Yollar karlıydı ve kar bir türlü durmak bil­miyordu. Arabamız Anadolu yollarında me­şakkatli bir yolculuğa çıkmıştı. "Cankurta­ran bize geçit vermez." diye düşünmüştük. Düşündüğümüz gibi olmadı. Hava açıldı. Ve şirin köyümüze kavuştuk.
Yukarıdaki parçada birleşik çekimli kaç fiil vardır?    
A
1
B
2
C
3
D
4
Soru 4
 1.    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin söylendiği zamanla yapıldığı zaman aynıdır?
   
A
Bu soruyu mutlaka çözmelisin.
B
Gelecek yıl fabrikamız üretime başlıyor.
C
Şu an, size doğru gelmekteyim.
D
Önümüzdeki ay size geliyorum.
Soru 5
 1. 1.   Sana geldim, içim ümitlerle dolu
Beni sarhoş etme İstanbul, ne olur Bir gün ben de eririm caddelerinde Çürür kemiklerim, adım unutulur Bu dizelerde çekimli kaç fiil vardır?    
A
3
B
4
C
5
D
6
Soru 6
 1. 1.   Değirmen misali döner başım
Sevda değil bu bir hışım Gel gör beni darmadağın Tel tel çözülüp kalmışım Bu dizelerde çekimli kaç fiil kullanılmıştır?    
A
2
B
3
C
4
D
5
Soru 7
 1.    Aşağıdakilerin hangisinde çekimli fiil yoktur?
   
A
Seni akşama kadar sahilde bekledim.
B
Yarın İzmir'e annemi ziyarete gidece­ğim.
C
Maç 20 Haziran'da oynanacakmış.
D
Oğlu üç aydır doğuda askermiş.
Soru 8
 1.    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde basit za­manlı bir fiil kullanılmıştır?
   
A
Bütün soruları cevaplamaya hazırdı.
B
Son günlerde sağlığına kavuşmuştu.
C
Derslerine bir türlü düzenli çalışamıyordu.
D
Baharın gelmesiyle ağaçlar yeşermiş.
Soru 9
 1. 1.   Geçti istemem gelmeni
Yokluğunda buldum seni Bırak vehmimde gölgeni Gelme artık neye yarar Yukarıdaki dörtlükte çekimli kaç fiil vardır?    
A
3
B
4
C
5
D
6
Soru 10
 1. 1.   Sen baharı ertelenmiş boynu bükük karanfil
Gücenmiş bir şarkısın sen yol ayrımında Sonuncu bahar olsaydın sonbahar değil Keşke böyle bitmeseydi bu hüzzam sevda Yukarıdaki dizelerde çekimli kaç fiil vardır?    
A
2
B
3
C
4
D
5
Soru 11
 1. 1.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin kipinde bir anlam kayması olmuştur?
    
A
Hoca, Timur'un huzuruna çıkmış.
B
Odasına çekilmiş televizyon izliyor.
C
Her sabah sitenin parkında koşuyorum.
D
Annemler dün Adana'ya gitmişler.
Soru 12
 1.    Aşağıdakilerden hangisinin yükleminde za­man anlamı bulunmamaktadır?
   
A
Batı manzumelerinde ölçülerin değiş­mesinden doğan ahengi görüyoruz.
B
Ona nereden geldiğini sormamalısın.
C
O bezgin gövdesinde bir taze güç kay­nadı.
D
Yüzü, beni görünce birden sapsarı ol­muştu.
Soru 13
 1. 1.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem şimdiki zamanın rivayeti biçimindedir?
    
A
Gülüyordu arkadaşının anlattıklarına.
B
Bitmezmiş bana olan sevgisi.,
C
Sabah akşam azimle çalışıyormuş.
D
Bilirmiş sevginin kıymetini.
Soru 14
 1. 1.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde haber kipi ve dilek (tasarlama) kipi ile çekimlenmiş iki ayrı eylem kullanılmıştır?
   
A
Eğer elindeyse, gönül defterinden sil beni.
B
Yağmurdan sonra çıkın ve zaman kay­betmeden gidin.
C
Bizimkiler size gelecek, geldiklerinde beni mutlaka arayın.
D
Silinmiş, unutulmuş yazılar gibi olsun içindeki öfke.
Soru 15
 1. 1.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemin­de zaman anlamı bulunmamaktadır?
   
A
"Dibini görmediğin kuyuya inmemelisin" derler.
B
Dağıtsın şimdi san saçlarını deli rüzgârlar.
C
Çocukluk, bir ömür boyu devam etmez ne yazık ki.
D
Şairin tüm şiirlerinde hep bu endişeler görülür.
Soru 16
 1. 1.   Ağzımın tadı yoksa, hasta gibiysem, boğa­zımda düğümleniyorsa lokmalar, buluttan nem kapıyorsam inan hep çalışma tempo­sunun yoğunluğundandır bunlar.
Bu cümlede birleşik çekimli kaç fiil vardır?    
A
1
B
2
C
3
D
4
Soru 17
 1. 1.   Bir gün mutlak öleceğim
Türkülerle gömün beni Size veda edeceğim Türkülerle gömün beni Yukarıdaki dörtlükte çekimli kaç fiil vardır?    
A
2
B
3
C
4
D
5
Soru 18
 1. 1.   Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi "geniş zamanın hikâyesi" biçimindedir?
   
A
Biz de onun gitmesini beklemiştik.
B
Hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmezmiş.
C
Sözlerinden çok sıkıldığı anlaşılıyordu.
D
Ailesinden ayrı kalmaya dayanamazdı.
Soru 19
 1. 1.   Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin yükle­mi farklı bir kiple çekimlenmiştir?
   
A
Bol bol yiyen bön bön bakar.
B
Değme bana değmeyeyim sana.
C
Değirmene gelen nöbet bekler.
D
Bir dirhem et bin ayıp örter.
Soru 20
 1. 1.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik çekimli bir fiil kullanılmıştır?
   
A
Ankara'ya saat 18.00'de ulaşabildik.
B
Keşke iki gün daha kalsaydın.
C
Ne olup bittiğini merak etmedim.
D
Eve gitmeden önce dışarıda biraz gezdik.
Soru 21
 1. 1.   Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi farklı bir kiple çekimlenmiştir?
   
A
Görevli olmayanlar burada beklemesin.
B
Yeni siparişlerin listesini çıkarsın.
C
Ehil olmadığı konularda konuşmasın.
D
İşin bitince bunları da yıkarsın.
Soru 22
 1. 1.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iş, anlatış­tan önce gerçekleşmiştir?
   
A
Karısı ocağı tutuşturmak için olanca gü­cüyle ateşi üflüyor, şimdi.
B
Bütün anılarımı ileride bir kitapta topla­mak istiyorum.
C
Sana dünyanın kaç bucak olduğunu bir gün göstereceğim.
D
Dün erkenden bize geldi, bıraktığın ki­tabı aldı gitti.
Soru 23
 1. 1.   Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi basit zamanlı bir fiildir?
   
A
Keşke o gün ben de sizinle gelseydim.
B
Zaman, kararımın doğruluğunu ortaya koymuştu.
C
Öyle bir şey söyle ki, ben de inanayım.
D
Dünyanın bütün sırları çözümlenmeliydi.
Soru 24
 1. 1.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem farklı bir kiple çekimlenmiştir?
   
A
Üç gündür eve uğramıyorum.
B
Bu sırada küçük çocuk söze karıştı
C
Onunla barışmalısın bence.
D
Askerliğinin bitmesine çok az kalmıştı.
Soru 25
 1. 1.   Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker
Gökten ecdâd inerek öpse o pak alnı değer Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın "Gömelim gel seni tarihe" desem, sığmazsın Yukarıdaki dörtlükte çekimli kaç fiil kulla­nılmıştır?    
A
5
B
6
C
7
D
8
Soru 26
 1. 1.   Aynı bedende can gibiyiz
Cana can veren kan gibiyiz Yanıp da bitmez köz gibiyiz Biz ayrılamayız Yukarıdaki dörtlükte çekimli kaç fiil vardır?    
A
1
B
2
C
3
D
4
Soru 27
 1. 1.   Aşağıdakilerin hangisinde yüklemin kipin­de bir anlam kayması olmuştur?
   
A
Şu anda burada anlatılanları dikkatle dinliyor.
B
Zavallı adam her an çocuklarını düşü­nüyor.
C
Odaya çekilmiş, gazetesini okuyor.
D
Annem ve ablam mutfakta yemek yapıyor.
Soru 28
 1. 1.   Çok yaşanmamış bir ilkyazla gelir
Bir dağ kanatlanır içimde birden Çeker pencereme güzelliğini Güneş doğar ufka telli duvaklı Yukarıdaki dörtlükte çekimli kaç fiil vardır?    
A
2
B
3
C
4
D
5
Soru 29
 1. 1.   Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi gelecek zaman bildirmemektedir?
   
A
İki seneye kalmaz evlenir o da.
B
Sınava yarın mı gireceksin?
C
Seneye amcamlarla Almanya'ya gidiyo­rum.
D
Bu şarkıyı her dinlediğimde aklıma ge­liyorsun.
Soru 30
 1. 1.   Dondurucu bir aralık günüydü. İlk anılarım böyle başlar. Annemi, kardeşlerimi hiç ha­tırlamıyorum. Niye bu soğuk, ıslak günde böyle kimsesiz sokaklardayım. Lapa lapa kar yağıyordu ve ben nereye gideceğimi bi­lemiyor, önümdeki kocaman binanın bir kö­şesine sığınmakta buluyorum çareyi.
Bu parçada çekimli kaç eylem kullanılmıştır?    
A
2
B
3
C
4
D
5
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
30 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
Son
Geri dön