4. sınıf Türkçe testleri çöz. 4. Sınıf Türkçe testlerini buradan online çözebilirsiniz. İlkokul 4. sınıf testleri çöz. 4. sınıf Türkçe birey ve toplum, Atatürk, hayal gücü, sağlıklı çevre temalarına ait konu testlerini, ünite tarama testlerini çöz. 4. Sınıf Türkçe ses bilgisi, yazım kuralları, noktalama işaretleri, 4. sınıf Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler test çöz, Sayıların Yazımı Kısaltmaların Yazımı “de/da” Bağlacının Yazımı “ki” Bağlacının Yazımı “mi” Soru Ekinin Yazımı Noktalama İşaretleri Nokta (.) Virgül (,) İki Nokta (:) Noktalı Virgül(;) Üç Nokta (…) Soru İşareti (?) Ünlem İşareti (!) Tırnak İşareti (” “) Kesme İşareti (‘) Yay Ayraç (( )) Kısa Çizgi (-) Uzun Çizgi (–) Gerçek (Temel) Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler Deyimler Atasözleri » Cümlede Anlam Neden-Sonuç (Sebep-Sonuç)  Karşılaştırma  Öznel ve Nesnel Yargılı Cümleler, Cümle Yorumlama Cümlenin Konusu, Cümlenin Ana Fikri, Cümleden Çıkarılabilecek Yargı, Cümleden Çıkarılamayacak Yargı, Cümle Tamamlama, Cümle Oluşturma testleri Düşüncenin Yönünü Değiştiren Sözcükler, testleri, Parçada Anlam, Paragrafın Anlam Yönü, Paragrafın Ana Düşüncesi, Paragrafta Yardımcı Düşünceler, Paragrafın Konusu, Paragrafın Başlığı, Paragrafın Anahtar Kelimesi, Paragrafta Soru testleri, Metinde Olay, Zaman, Yer ve Varlık Kadrosu soruları online çöz. 4. Sınıf Türkçe interaktif testleri buradan online çözün.